Danh Sách Kiến Nghị Cử Tri

STT Kỳ Họp Cử Tri Địa Bàn Nội Dung Ý Kiến, Kiến Nghị Nội Dung Trả Lời
1 Kỳ họp 06 - Khóa X (Thường lệ giữa năm 2022) Cử tri xã Thanh Tuyền Xã Thanh Tuyền, Huyện Dầu Tiếng

Cử tri xã Thanh Tuyền: kiến nghị nạo vét mương, cống thoát nước đường ĐT.749d từ nhà ông Ba Lèo đến nhà ông Sáu Thưng và đường ĐT744 đoạn từ nhà ông Nguyễn Văn Tới đến nhà ông Trần Văn Nhỏ, ấp Bưng Còng vì hiện đang trong mùa mưa cống thoát nước hai bên đường bị nghẹt, mưa lớn nước tràn vào nhà dân gâp ngập úng.

(Xem thêm…)
Sở Giao thông vận tải trả lời:

- Về nạo vét hệ thống thoát nước trên ĐT.749d đoạn từ nhà ông Ba Lèo đến nhà ông Sáu Thưng: Sở Giao thông vận tải ghi nhận ý kiến của cử tri, sớm triển khai thực hiện, hoàn thành trong quý IV/2022.

- Về nạo vét hệ thống thoát nước trên ĐT.744 đoạn từ nhà ông Nguyễn Văn Tới đến nhà ông Trần Văn Nhỏ, ấp Bưng Còng: Hiện nay, hệ thống thoát nước đoạn trên do UBND huyện Dầu Tiếng quản lý. Sở Giao thông vận tải xin ghi nhận phản ánh của cử tri, sẽ chuyển kiến nghị đến UBND huyện Dầu Tiếng vạo vét hệ thống thoát nước đoạn trên và báo cáo UBND tỉnh vào cuối năm 2022.
(Xem thêm…)
2 Kỳ họp 06 - Khóa X (Thường lệ giữa năm 2022) Cử tri ấp Hòa Cường, xã Minh Hòa Xã Minh Hoà, Huyện Dầu Tiếng
Cử tri ấp Hòa Cường, xã Minh Hòa: kiến nghị Trung tâm Đầu tư - Khai thác nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Bình Dương lắp đặt hệ thống nước sạch cho người dân tổ 8 ấp Hòa Cường.

(Xem thêm…)
Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trả lời:

Ngày 29 tháng 8 năm 2022, Trung tâm Đầu tư, khai thác thủy lợi và nước sạch nông thôn phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Minh Hòa thực hiện khảo sát tuyến đường hẻm tại Tổ 8, ấp Hòa Cường, xã Minh Hòa, kết quả như sau:

Tuyến đường hẻm từ đường ĐT 749B đến nhà Ông Chi, Tổ 8, ấp Hòa Cường dài khoảng 500m, hiện có 14 hộ dân sinh sống; trong đó có 07 hộ dân ở khu vực đầu hẻm gần tuyến đường ống cấp nước dọc đường ĐT 749B đã tự đầu tư đường ống cấp nước và sử dụng nước của Trạm cấp nước tập trung nông thôn xã Minh Hòa; 07 hộ dân còn lại ở khu vực cuối đường hẻm chưa có dường ống cấp nước sạch.

Trong năm 2023, Trung tâm Đầu tư, khai thác thủy lợi và nước sạch nông thôn sẽ cân đối, sử dụng nguồn kinh phí đầu tư phát triển của đơn vị đầu tư đường ống cấp nước cho 07 hộ dân còn lại.
(Xem thêm…)
3 Kỳ họp 06 - Khóa X (Thường lệ giữa năm 2022) Cử tri xã Long Hòa Xã Long Hoà, Huyện Dầu Tiếng
Cử tri xã Long Hòa: phản ánh tuyến đường ĐT.749a đoạn từ ngã ba cầu Thị Tính đến nghĩa trang Sở Gòn mới được đầu tư sửa chữa, tuy nhiên hiện nay lưu lượng xe lưu thông nhiều, trọng tải lớn nên đã hư hỏng trở lại. Kiến nghị xem xét khảo sát, sửa chữa cho người dân lưu thông thuận tiện, bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông.

(Xem thêm…)
Sở Giao thông vận tải trả lời:

Sở Giao thông Vận tải ghi nhận kiến nghị của cử tri xã Long Hòa, Sở Giao thông vận tải đã kiểm tra và có văn bản yêu cầu đơn vị thi công bảo hành, khắc phục các hư hỏng trên ĐT.749a đoạn từ ngã ba cầu Thị Tính đến giáp ĐT.749b.

Sở Giao thông vận tải đôn đốc đơn vị thi công khắc phục các hư hỏng trên ĐT.749a và báo cáo UBND tỉnh vào cuối năm 2022.
(Xem thêm…)
4 Kỳ họp 06 - Khóa X (Thường lệ giữa năm 2022) Cử tri xã Định Thành Xã Định Thành, Huyện Dầu Tiếng
Cử tri xã Định Thành: phản ánh theo Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐND ngày 31/7/2019 của HĐND tỉnh Quy định về chính sách thu hút, chế độ hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tỉnh Bình Dương tại khoản 1 Điều 21 chỉ áp dụng hỗ trợ thâm niên đối với bác sĩ công tác tại cơ sở y tế công lập, không áp dụng đối với hộ sinh, y sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên,… Kiến nghị ngành chức năng xem xét hỗ trợ thêm thâm niên đối với viên chức ngành y tế ngoài bác sĩ và rà soát lại một số chế độ còn thấp so với thời giá hiện nay để có thể thu hút và giữa chân được lực lượng viên chức ngành y tế công tác tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

(Xem thêm…)
Sở Nội vụ trả lời:

Khoản 1 Điều 21 Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐND hiện chỉ quy định chế độ hỗ trợ thâm niên cho bác sĩ công tác tại các cơ sở y tế công lập và các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có sử dụng bác sĩ. Việc ban hành chế độ hỗ trợ này nhằm thu hút và giữ chân bác sĩ là nhân lực tỉnh còn rất thiếu để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh. Tỉnh chỉ xem xét ban hành chế độ hỗ trợ đối với nhân lực các ngành, lĩnh vực mà tỉnh thật sự cần và rất khó tuyển dụng.

Ngoài ra, việc xem xét hỗ trợ thêm thâm niên đối với viên chức ngành y tế ngoài bác sĩ và rà soát lại một số chế độ còn thấp còn phụ thuộc vào ngân sách của tỉnh. Vì vậy, hiện nay tỉnh chỉ xem xét hỗ trợ hỗ trợ thâm niên đối với bác sĩ công tác ở cơ sở y tế công lập, chưa thể mở rộng đến các đối tượng khác theo đề nghị của cử tri.
(Xem thêm…)
5 Kỳ họp 06 - Khóa X (Thường lệ giữa năm 2022) Cử tri xã Định Thành Xã Định Thành, Huyện Dầu Tiếng
Cử tri xã Định Thành: phản ánh theo Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg ngày 28/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động trong các cơ sở y tế công lập và chế độ phụ cấp chống dịch, đến nay văn bản được thực hiện đã 11 năm, chế độ tiền trực của nhân viên Trạm Y tế trực 24 giờ chỉ được chi trả là 25.000 đồng (Khoản 3 Điều 2) là quá thấp so với thời giá hiện tại cũng như công sức mà nhân viên y tế bỏ ra. Kiến nghị ngành chức năng tỉnh xem xét đề xuất kiến nghị tăng tiền trực cho nhân viên Trạm Y tế và rà soát lại một số chế độ còn thấp so với thời giá hiện nay.

(Xem thêm…)
Sở Y tế trả lời:

Trong năm 2022, Sở Y tế đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định 06/2022/QĐ-UBND ngày 29/01/2022 về việc hỗ trợ cho viên chức và nhân viên y tế cơ sở thực hiện công tác phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh Bình Dương, theo đó đã hỗ trợ:

- Về chế độ, chính sách cho các nhân viên hợp đồng tại các Trạm Y tế lưu động (Bác sĩ, chức danh chuyên môn y tế, chức danh khác): Về chế độ lương cho các trường hợp hợp đồng ngắn hạn tại các Trạm Y tế lưu động thực hiện theo hướng dẫn của Sở Nội vụ tại Công văn số 1239/SNV-CCVC ngày 07/9/2020 về việc hướng dẫn thực hiện thang bảng lương theo Bộ luật Lao động (Bác sĩ: 5.304.000 đồng; Y sĩ - Điều dưỡng - Hộ sinh: 5.083.000 đồng; Nhân viên không có chuyên môn y tế: 4.862.000 đồng…).

- Với viên chức công tác tại Trạm Y tế: 5.000.000 đồng (năm triệu đồng chẵn) đối với chức danh Bác sĩ; 3.000.000 đồng (ba triệu đồng chẵn) đối với chức danh chuyên môn y tế; 2.000.000 đồng (hai triệu đồng chẵn) đối với chức danh khác không có chuyên môn y tế.

- Về chế độ phụ cấp phòng, chống dịch theo Nghị quyết 16/NQ-CP của Chính phủ và các văn bản có liên quan: mức chi 200.000 đồng/người ngày (quy định tại điểm b khoản 2 Điều 2 Nghị quyết số 16/NQ-CP) theo số ngày thực tế phát sinh.

Sở Y tế sẽ tiếp tục tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng 04 nhóm chính sách:

+ Chính sách tăng thu nhập cho y tế công lập;

+ Chính sách về đào tạo, bồi dưỡng đặc thù cho nhân lực y tế (Đề án 1816, Đề án Bệnh viện vệ tinh, đặt hàng đào tạo nhân lực chuyên khoa, hợp tác quốc tế và khuyến khích đào tạo nước ngoài những chuyên ngành y tế kỹ thuật cao ...).

+ Chính sách về môi trường làm việc (Mua Bảo hiểm nghề nghiệp, Đề án đảm bảo an ninh trong các cơ sở y tế ...);

+ Chính sách định hướng xã hội hóa y tế;

Đặc biệt chú trọng sửa đổi Quyết định số 33/2012/QĐ-UBND ngày 03/08/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc quy định chính sách, chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức ngành y tế tỉnh Bình Dương, nỗ lực tham mưu có thêm chế độ cho cán bộ, công chức, viên chức người lao động của Ngành Y tế cho phù hợp với sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và báo cáo UBND tỉnh vào cuối năm 2022.

(Xem thêm…)
6 Kỳ họp 06 - Khóa X (Thường lệ giữa năm 2022) Cử tri xã Định Hiệp Xã Định Hiệp, Huyện Dầu Tiếng
Cử tri xã Định Hiệp: phản ánh hiện nay tuyến đường ĐT.750 đoạn từ cổng Công ty gỗ Hồng Trâm Phát đến ngã ba Dáng Hương bị sụp lún, có nhiều hố to và sâu rất nguy hiểm cho người tham gia giao thông nhất là khu vực trước cổng trường THCS Định Hiệp và ngay ngã ba Dáng Hương. Kiến nghị các ngành chức năng xem xét sửa chữa.

(Xem thêm…)
Sở Giao thông vận tải trả lời:

Sở Giao thông vận tải ghi nhận kiến nghị của cử tri, hiện tại, Sở Giao thông vận tải đã khảo sát, lập hồ sơ duy tu sửa chữa ĐT.750 đoạn từ Quốc lộ 13 đến ngã tư làng 10, trong đó có đoạn Công ty gỗ Hồng Trâm Phát đến ngã ba Dáng Hương, dự kiến triển khai thi công trong quý IV/2022 và sẽ báo cáo UBND tỉnh vào cuối năm 2022.
(Xem thêm…)
7 Kỳ họp 06 - Khóa X (Thường lệ giữa năm 2022) Cử tri thị trấn Dầu Tiếng Thị trấn Dầu Tiếng, Huyện Dầu Tiếng
Cử tri thị trấn Dầu Tiếng: phản ánh chế độ chi trả cho Tổ trưởng, Tổ phó Tổ nhân dân tự quản hiện nay rất thấp: Tổ trưởng: 0,20 x mức lương cơ sở/người/tháng; Tổ phó: 0,15 x mức lương cơ sở/người/tháng (Nghị quyết số 11/2018/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương). Từ khi xảy ra dịch bệnh Covid – 19 đến nay khối lượng công việc của Tổ nhân dân tự quản rất nhiều, với mức hỗ trợ áp dụng từ năm 2018 đến nay chưa phù hợp. Kiến nghị ngành chức năng tỉnh xem xét tăng phụ cấp đối với Tổ nhân dân tự quản.

(Xem thêm…)
Công an tỉnh trả lời:

Trước đây Tổ nhân dân tự quản hoạt động theo Quyết định số 209/1999/QĐ-UB ngày 18/11/1999 của UBND tỉnh Bình Dương về việc ban hành quy định tạm thời về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức hoạt động của Tổ nhân dân tự quản và không có nguồn kinh phí để chi hỗ trợ đối với Tổ trưởng, Tổ phó Tổ nhân dân tự quản.

Trước tình hình trên, Công an tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND ngày 03/10/2018 về tổ chức và hoạt động của Tổ nhân dân tự quản trên địa bàn tỉnh Bình Dương; đồng thời trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 11/2018/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 về chính sách hỗ trợ đối với Tổ trưởng, Tổ phó Tổ nhân dân tự quản trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Trong thời gian đảm nhận công việc, mỗi tháng Tổ trưởng, Tổ phó Tổ nhân dân tự quản được hưởng phụ cấp, nguồn kinh phí hỗ trợ từ ngân sách cấp xã theo phân cấp ngân sách hiện hành, cụ thể: Tổ trưởng: mức hỗ trợ  0,20 x mức lương cơ sở/người/tháng là 298.000 đồng; Tổ phó: mức hỗ trợ 0,15 x mức lương cơ sở/người/tháng là 223.500 đồng.

So với trước đây, Tổ nhân dân tự quản hiện nay đã có chế độ chính sách hỗ trợ và được thực hiện thống nhất trên địa bàn toàn tỉnh. Qua đó cũng thể hiện sự quan tâm của các cấp chính quyền đến hoạt động của Tổ nhân dân tự quản.

Nhiệm vụ của Tổ nhân dân tự quản đã được quy định tại Điều 7, Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND ngày 03/10/2018 về tổ chức và hoạt động của Tổ nhân dân tự quản trên địa bàn tỉnh Bình Dương, chủ yếu tập trung vào nhiệm vụ tuyên truyền, vận động Nhân dân trong Tổ chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước; tham gia phát hiện, tố giác tội phạm, bài trừ các tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật khác… Riêng đối với tình hình dịch bệnh Covid-19 xảy ra trong thời gian qua, đây là tình huống phòng, chống dịch bệnh đột xuất, bất ngờ, UBND tỉnh Bình Dương đã có các chế độ chính sách đặc thù để hỗ trợ dành riêng cho các lực lượng tham gia công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 như Bảo vệ dân phố, Dân phòng, Tổ nhân dân tự quản...

Qua phản ánh kiến nghị của cử tri về tăng phụ cấp cho Tổ nhân dân tự quản, đây là chính sách đặc thù của địa phương cần có lộ trình và sự cân đối các nguồn ngân sách, Công an tỉnh xin ghi nhận, tiếp thu ý kiến và sẽ nghiên cứu tham mưu UBND tỉnh, HĐND tỉnh. Trong thời gian tới, Công an tỉnh tiếp tục chỉ đạo cho Công an các địa phương tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm hơn nữa hoạt động của Tổ nhân dân tự quản, đảm bảo khối lượng công việc được giao phù hợp và theo đúng các quy định; thường xuyên cung cấp thông tin, tình hình liên quan đến an ninh trật tự; quan tâm bồi dưỡng, tập huấn về nghiệp vụ cho Tổ nhân dân tự quản; kịp thời khen thưởng động viên những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống tội phạm và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đồng thời, tùy tình hình thực tế của địa phương, vận động các nguồn kinh phí xã hội để hỗ trợ thêm cho hoạt động của Tổ nhân dân tự quản, từ đó khuyến khích tinh thần tham gia của Tổ nhân dân tự quản đối với công tác giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
(Xem thêm…)
8 Kỳ họp 06 - Khóa X (Thường lệ giữa năm 2022) Cử tri Trần Thế Chân, tổ 2, khu phố 6, phường Uyên Hưng Phường Uyên Hưng, Thị xã Tân Uyên

Cử tri Trần Thế Chân, tổ 2, khu phố 6, phường Uyên Hưng: phản ánh vị trí quay đầu xe gần trường tiểu học Uyên Hưng B – đường ĐH411 (ngay Công ty New Décor) thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông do có lưu lượng tham gia giao thông nhiều. Kiến nghị ngành chức năng nghiên cứu bố trí chỗ quay đầu xe ở vị trí khác hợp lý hơn.

(Xem thêm…)
Sở Giao thông vận tải trả lời:

Vị trí cử tri kiến nghị vị trí quay đầu xe (vị trí ngắt dải phân cách) nằm trên đường ĐH.411 (gần trường tiểu học Uyên Hưng B) do UBND thị xã Tân Uyên quản lý. Tuy nhiên, qua phản ánh của Quý cử tri, Sở Giao thông vận tải sẽ phối hợp với UBND thị xã Tân Uyên để cùng khảo sát, điều chỉnh vị trí ngắt dải phân cách trên ĐH.411 tại khu vực trên cho phù hợp và sẽ báo cáo UBND tỉnh vào cuối năm 2022.
(Xem thêm…)
9 Kỳ họp 06 - Khóa X (Thường lệ giữa năm 2022) Cử tri Cao Hoàng Minh, tổ 2, ấp Nhựt Thạnh, xã Thạnh Hội Xã Thạnh Hội, Thị xã Tân Uyên
Cử tri Cao Hoàng Minh, tổ 2, ấp Nhựt Thạnh, xã Thạnh Hội: kiến nghị ngành chức năng kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị định 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ quy định về giảm thuế GTGT từ ngày 01/02/2022 đến hết ngày 31/12/2022 đối với các Trạm thu phí thuộc Dự án BOT trên địa bàn tỉnh. Vì hiện nay các Trạm thu phí trên địa bàn tỉnh chỉ giảm thuế GTGT cho những xe thu phí tự động, đối với thu phí thủ công vẫn chưa áp dụng theo Nghị định trên.

(Xem thêm…)
Sở Giao thông vận tải trả lời:

Sở Giao thông vận tải đã có Công văn đề nghị các doanh nghiệp BOT trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm chính sách miễn, giảm thuế giá trị gia tăng tại các trạm thu phí trên địa bàn tỉnh theo Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ. Theo báo cáo của các chủ đầu tư, các trạm thu phí đã miễn giảm giá vé qua trạm. Qua phản ánh của Quý cử tri, Sở Giao thông vận tải sẽ rà soát và thông tin lại cho quý cử tri được rõ.
(Xem thêm…)
10 Kỳ họp 06 - Khóa X (Thường lệ giữa năm 2022) Cử tri Nguyễn Kim Phụng, tổ 1, ấp Nhựt Thạnh, xã Thạnh Hội Xã Thạnh Hội, Thị xã Tân Uyên
Cử tri Nguyễn Kim Phụng, tổ 1, ấp Nhựt Thạnh, xã Thạnh Hội: kiến nghị ngành chức năng nâng mức phụ cấp cho cán bộ y tế ấp, khu phố từ 0,25% lên 0,5% tương đương với Chi hội trưởng các đoàn thể ấp. Nhằm động viên tinh thần, cũng như nâng cao trách nhiệm hơn nữa đối với lực lượng cán bộ y tế.

(Xem thêm…)
Sở y tế trả lời:

Sở Y tế tiếp thu ý kiến phản ánh, kiến nghị của cử tri, sẽ xem xét, tham mưu và báo cáo UBND tỉnh vào cuối năm 2022.
(Xem thêm…)