Danh Sách Kiến Nghị Cử Tri

STT Kỳ Họp Cử Tri Địa Bàn Nội Dung Ý Kiến, Kiến Nghị Nội Dung Trả Lời
1 Kỳ họp 11 - Khóa X (Thường lệ giữa năm 2023) Nguyễn Đình Trí Xã Tân Bình, Huyện Bắc Tân Uyên
Cử tri Nguyễn Đình Trí, khu phố Cổng Xanh, thị trấn Tân Bình: hiện nay khi trời mưa lớn tại khu vực vòng xoay Cổng Xanh (vòng xoay mới) bị ngập nước cục bộ, gây nguy hiển cho người tham gia giao thông; mặt khác, hiện nay tình trạng ô nhiễm môi trường do rác thải tại khu vực này làm mất cảnh quan đô thị. Đề nghị ngành chức năng sớm có hướng xử lý tình trạng trên.
(Xem thêm…)
Sở Giao thông vận tải trả lời:
Hiện nay, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông đang trong quá trình thi công hoàn thiện hạng mục Cải tạo nút giao lộ ĐT.742 và ĐT.747a thuộc Công trình: Nâng cấp, mở rộng đường ĐT.747a đoạn từ dốc Bà Nghĩa đến ngã ba Cổng Xanh (giao lộ được thiết kế, tổ chức giao thông bằng vòng xoay thuộc khu vực tiếp giáp ngã 3 Cổng Xanh). Sở GTVT xin ghi nhận ý kiến phản ảnh của Quý cử tri, sẽ kiểm tra, đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông rà soát, có giải pháp khắc phục tình trạng ngập nước cục bộ khu vực tiếp giáp vòng xoay mới thi công và đề nghị đơn vị thi công dọn dẹp, đảm bảo vệ sinh khu vực công trình.
Về vấn đề ô nhiễm môi trường, ngoài tác nhân do đơn vị thi công công trình còn có ý thức một bộ phận người dân đổ rác thải không đúng nơi quy định, Sở GTVT sẽ làm việc, kiến nghị UBND huyện Bắc Tân Uyên chỉ đạo các cơ quan, ban ngành có liên quan tuyên truyền, vận động, xử lý các trường hợp đổ rác ra đường; sẽ báo cáo UBND tỉnh trong thời gian tới.
(Xem thêm…)
2 Kỳ họp 11 - Khóa X (Thường lệ giữa năm 2023) Trần Văn Tài và Nguyễn Văn Soát Xã Lạc An, Huyện Bắc Tân Uyên
Cử tri Trần Văn Tài và Nguyễn Văn Soát, ấp 2, xã Lạc An: kiến nghị ngành chức năng xem xét nội dung kiến nghị của Đại diện giáo xứ Võng Phan về việc xin chuyển đổi đất giáo xứ từ đất trồng cây lâu năm sang đất tôn giáo để Giáo xứ Võng Phan hoàn tất các thủ tục pháp lý xây dựng công trình phục vụ sinh hoạt giáo dân theo đúng quy định pháp luật.
(Xem thêm…)
Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời:
- Đối với diện tích 149,7m2: Ngày 08/02/2023, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 215/QĐ-UBND cho phép Giáo xứ Võng Phan được chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng cây lâu năm sang đất cơ sở tôn giáo với diện tích 149,7m2 tại xã Lạc An, huyện Bắc Tân Uyên và đã chỉnh lý biến động trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
- Đối với diện tích 21.598,4m2: Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 3020/STNMT-CCQLĐĐ ngày 21/7/2023, kiến nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét:
+ Chấp thuận chủ trương cho phép Giáo xứ Võng Phan được chuyển mục đích sử dụng đất diện tích khoảng 3.000m2 đất trồng cây lâu năm sang đất cơ sở tôn giáo tại một phần thửa đất số 70, tờ bản đồ số 33, xã Lạc An, huyện Bắc Tân Uyên thuộc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AH 504420 ngày 13/7/2007 để xây dựng nhà sinh hoạt của Giáo xứ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt tôn giáo.
+ Giáo xứ Võng Phan có trách nhiệm liên hệ Sở Tài nguyên và Môi trường lập thủ tục đất đai theo quy định.
(Xem thêm…)
3 Kỳ họp 11 - Khóa X (Thường lệ giữa năm 2023) Trần Văn Trung Xã Lạc An, Huyện Bắc Tân Uyên
Cử tri Trần Văn Trung, ấp 1, xã Lạc An: việc HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 16/2023/NQ-HĐND ngày 21/7/2023 là rất phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên còn một số đối tượng: Tổ trưởng, Tổ phó Tổ nhân dân tự quản hiện nay hoạt động rất tốt tại khu phố, ấp. Đề nghị các ngành chức năng quan tâm, xem xét tăng mức phụ cấp cho các đối tượng này.
(Xem thêm…)
Công an tỉnh trả lời
a) Đối với Tổ Nhân dân tự quản: Trước năm 2018, Tổ Nhân dân tự quản hoạt động theo Quyết định số 209/1999/QĐ.UB ngày 18/11/1999 của UBND tỉnh Bình Dương về việc ban hành quy định tạm thời về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức hoạt động của Tổ nhân dân tự quản và không có nguồn kinh phí để chi hỗ trợ đối với Tổ trưởng, Tổ phó Tổ nhân dân tự quản.
- Trước tình hình trên, Công an tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND ngày 03/10/2018 về tổ chức và hoạt động của Tổ nhân dân tự quản trên địa bàn tỉnh; đồng thời trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 11/2018/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 về chính sách hỗ trợ đối với Tổ trưởng, Tổ phó Tổ Nhân dân tự quản trên địa bàn tỉnh. Cụ thể:
- Trong thời gian đảm nhận công việc, mỗi tháng tổ trưởng, tổ phó Tổ nhân dân tự quản được hưởng phụ cấp, nguồn kinh phí hỗ trợ từ ngân sách cấp xã theo phân cấp ngân sách hiện hành. Hiện nay mức lương cơ sở đã tăng là 1.800.000 đồng, vì vậy mức phụ cấp cũng được tăng theo, cụ thể:
+ Tổ trưởng: mức hỗ trợ 0,20 x mức lương cơ sở/người/tháng là 360.000 đồng.
+ Tổ phó: mức hỗ trợ 0,15 x mức lương cơ sở/người/tháng là 270.000 đồng.
b) Đối với kiến nghị tăng phụ cấp cho Tổ Nhân dân tự quản, đây là chính sách đặc thù của địa phương cần có lộ trình và sự cân đối các nguồn ngân sách, Công an tỉnh xin ghi nhận, tiếp thu ý kiến và sẽ phối hợp với các sở, ban ngành có liên quan nghiên cứu tham mưu tăng phụ cấp cho lực lượng này trong thời gian tới.
(Xem thêm…)
4 Kỳ họp 11 - Khóa X (Thường lệ giữa năm 2023) Hàn Ngọc Mầu Xã Bình Mỹ, Huyện Bắc Tân Uyên
Cử tri Hàn Ngọc Mầu, ấp Chòi Dúng, xã Bình Mỹ: năm 2020, tôi nghỉ việc theo Đề án 711, thời gian tham gia đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ để được nhận chế độ bảo hiểm xã hội hàng tháng (được 12 năm 9 tháng) nên tôi phải đóng thêm số tiền 32 triệu để được chế độ nghỉ hưu. Sau khi nghỉ hưu tôi được bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Dương liên hệ và gửi công văn 2773 /BQP- CT về việc thu hồi Quyết định 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008 để được cộng nối thời gian trong quân đội đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã, phường, thị trấn theo Nghị định 09/1998/NĐ-CP để tính hưởng thêm phần trăm chế độ BHXH. Bảo hiểm xã hội Tỉnh đã nhận hồ sơ của tôi, nhưng đến nay chưa giải quyết. Kiến nghị BHXH tỉnh giải quyết chế độ theo công văn 2773 /BQP- CT về việc thu hồi quyết định 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008 để được cộng nối thời gian trong quân đội.
(Xem thêm…)
Bảo hiểm xã hội tỉnh trả lời:
Qua kiểm tra hồ sơ hiện đang lưu giữ tại BHXH tỉnh Bình Dương, ông Hàn Ngọc Mầu sinh ngày 05/02/1954 mã số sổ BHXH: 7409022660 hiện đang hưởng trợ cấp hưu trí hàng tháng do BHXH tỉnh chi trả tại địa chỉ: ấp Chòi Dúng xã Bình Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.
Căn cứ khoản 2 Điều 23 Nghị định 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc “ Quân nhân, công an nhân dân phục viên, xuất ngũ, thôi việc trước ngày 15/12/1993, sau đó chuyển sang làm việc có tham gia BHXH bắt buộc tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế mà không hưởng chế độ trợ cấp theo quy định thì được cộng nối thời gian công tác trong quân đội, công an trước đó với thời gian công tác có đóng BHXH sau này để tính hưởng BHXH”.
Theo đơn kiến nghị của ông Mầu BHXH tỉnh Bình Dương đã tiếp nhận hồ sơ của ông là chưa chính xác (Việc thu hồi Quyết định và truy thu số tiền trợ cấp một lần là trách nhiệm của cơ quan quân sự các cấp ban hành quyết định). Tuy nhiên, để xác minh làm rõ thời gian công tác trong quân đội tính hưởng BHXH đề nghị ông cung cấp các hồ sơ có liên quan đến thời gian công tác trong quân đội (gồm Quyết định phục viên, xuất ngũ hoặc chuyển ngành và xác nhận của cơ quan có thẩm quyền không hưởng trợ cấp theo Quyết định 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008 của Chính phủ để BHXH tỉnh xem xét, phối hợp các cơ quan chức năng liên quan để thẩm định cộng nối thời gian công tác tính hưởng BHXH theo quy định.
(Xem thêm…)
5 Kỳ họp 11 - Khóa X (Thường lệ giữa năm 2023) Trần Viết Sơn Xã Bình Mỹ, Huyện Bắc Tân Uyên
Cử tri Trần Viết Sơn, ấp Mỹ Đức, xã Bình Mỹ: đề nghị cơ quan chức năng tiếp tục lắp đặt hệ thống cống dọc 02 bên đường ĐT747a tại các ấp Mỹ Đức, Đồng Sắc, Bình Cơ để hạn chế tình trạng ngập cục bộ khi trời mưa lớn, đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông.
(Xem thêm…)
Sở Giao thông vận tải trả lời:
Nhằm giải quyết cấp bách tình trạng ngập nước mặt đường trên ĐT.747a đoạn qua địa bàn xã Bình Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên, trong các năm 2021 và 2022, Sở GTVT đã triển khai xây dựng hệ thống thoát nước trên ĐT.747a đoạn từ giao lộ với ĐT.742 về hướng cầu Bình Cơ, tuy nhiên, do nguồn vốn có hạn, Sở GTVT chưa thể đầu tư đồng bộ hệ thống thoát nước trên ĐT.747a đoạn qua địa bàn xã Bình Mỹ. Trong năm 2023, Sở GTVT đã tổ chức khảo sát, lập hồ sơ thiết kế để tiếp tục xây dựng hệ thống thoát nước trên ĐT.747a đoạn qua xã Bình Mỹ từ Km27+960 đến Km28+760 (phía bên phải tuyến theo hướng cầu Bình Cơ đi ngã 3 Cổng Xanh). Hiện, Sở GTVT đang tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công, dự kiến triển khai thi công trong Quý IV năm 2023.
(Xem thêm…)
6 Kỳ họp 11 - Khóa X (Thường lệ giữa năm 2023) Nguyễn Văn Tư Xã Trừ Văn Thố, Huyện Bàu Bàng
Cử tri Nguyễn Văn Tư, ấp 1, xã Trừ Văn Thố: hiện nay mặt đường tại nút giao Quốc lộ 13 và đường ĐT750 (ngã ba Bằng Lăng) bị hư hỏng, xuống cấp, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Kiến nghị ngành chức năng sớm sửa chữa, khắc phục tình trạng trên để đảm bảo an toàn giao thông.
(Xem thêm…)
Sở Giao thông vận tải trả lời:
Tuyến Quốc lộ 13 hiện nay do Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng kỹ thuật – Becamex IJC chịu trách nhiệm duy tu bảo dưỡng; Theo báo cáo của Công ty Becamex IJC, thời gian vừa rồi, Công ty đã triển khai dặm vá mặt đường thuộc phạm vi nút giao Quốc lộ 13 và đường ĐT750 (ngã ba Bằng Lăng). Sở GTVT sẽ tiếp tục theo dõi, đề nghị Công ty Becamex IJC rà soát, sửa chữa các hư hỏng mặt đường tại nút giao trên nếu có phát sinh hư hỏng; sẽ báo cáo UBND tỉnh trong thời gian tới.
Đối với đường ĐT.750 đoạn tiếp giáp với nút giao trên, Sở GTVT sẽ tiếp tục theo dõi tình hình khai thác và sẽ triển khai dặm vá kịp thời nếu có phát sinh hư hỏng mặt đường; sẽ báo cáo UBND tỉnh trong thời gian tới.
(Xem thêm…)
7 Kỳ họp 11 - Khóa X (Thường lệ giữa năm 2023) Phan Tấn Lực Xã Trừ Văn Thố, Huyện Bàu Bàng
Cử tri Phan Tấn Lực, ấp 4, xã Trừ Văn Thố: hiện nay trên Quốc lộ 13, tình trạng xe khách tuyến Bù Đốp - Chơn Thành - Bến xe Miền Đông chạy phóng nhanh, vượt ẩu, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Kiến nghị ngành chức năng xem xét, có giải pháp xử lý tình trạng trên.
(Xem thêm…)
Công an tỉnh trả lời:
- Thời gian qua, Công an tỉnh đã tăng cường mở các đợt cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông; tập trung xử lý các trường hợp vi phạm liên quan đến người điều khiển phương tiện vi phạm về tốc độ, quá tải trọng, nồng độ cồn,... góp phần ổn định tình hình TTATGT trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông chưa cao, các lỗi vi phạm chủ yếu là vi phạm về nồng độ cồn (28,57%), vi phạm về làn đường (12,55%), tốc độ (10,8%)... Trong 8 tháng đầu năm 2023, Công an tỉnh đã phát hiện và xử lý 67.572 trường hợp vi phạm, với tổng số tiền gần 21 tỷ 672 triệu đồng; tước 15.663 giấy phép lái xe, tạm giữ hơn 19.952 nghìn phương tiện (trong đó, lực lượng CSGT đã xử lý 9.032 trường hợp vi phạm về tốc độ).
- Từ nay đến cuối năm 2023, Công an tỉnh đang tổ chức thực hiện quyết liệt, hiệu quả Kế hoạch Tổng kiểm soát xe ô tô vận tải hành khách và xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa bằng container trên toàn tỉnh. Lực lượng Cảnh sát giao thông tiếp tục chủ động bố trí lực lượng tuần tra kiểm soát, điều hòa, phòng ngừa ùn tắc giao thông vào các khung giờ cao điểm tại các giao lộ trọng điểm; tập trung xử lý các trường hợp vi phạm liên quan đến người điều khiển phương tiện vi phạm về tốc độ, quá tải trọng, nồng độ cồn,... Tăng cường triển khai các giải pháp bảo đảm TTATGT trên địa bàn tỉnh trong những tháng cuối năm 2023, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xử lý vi phạm về TTATGT, nhất là việc xử lý các vi phạm về tốc độ, xe quá khổ, quá tải, “cơi nới” thành thùng, nồng độ cồn,… góp phần kiềm chế và kéo giảm TNGT bền vững thời gian tới.
(Xem thêm…)
8 Kỳ họp 11 - Khóa X (Thường lệ giữa năm 2023) Cử tri xã Tân Hưng Xã Tân Hưng, Huyện Bàu Bàng
Cử tri xã Tân Hưng: Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp - Giáo dục Thường xuyên huyện Bàu Bàng sẽ được đầu tư xây dựng trong giai đoạn 2025 - 2030. Kiến nghị tỉnh xem xét, sớm đầu tư Trung tâm này để tạo điều kiện cho các em học sinh được tiếp tục theo học bậc Trung học phổ thông. Vì hiện nay, UBND huyện Bàu Bàng phải mượn Trung tâm Chính trị huyện để thành lập Trung tâm nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của các học sinh trên địa bàn.
(Xem thêm…)
Sở Giáo dục và Đào tạo trả lời:
Huyện Bàu Bàng hiện có 07 đơn vị hành chính trực thuộc gồm 01 thị trấn và 06 xã. Trên địa bàn huyện Bàu Bàng hiện đã có Trường THPT Bàu Bàng, đã được đầu tư hoàn chỉnh với quy mô đã đầu tư tối đa của 01 trường THPT là 45 lớp học bán trú. Ngoài ra, tại thị trấn Lai Uyên đã có Trường THCS Lai Uyên, về cơ sở vật chất đã được lầu hóa, hiện đang hoạt động trên khuôn viên đất khoảng 02 ha.
Theo quy định của Luật Đầu tư công 2019, để có trường cho học sinh sử dụng cần phải thực hiện tuần tự qua các khâu: Phải có Quyết định cho chủ trương đầu tư của UBND Tỉnh, Quyết định phê duyệt dự án đầu tư của UBND Tỉnh, Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của UBND huyện Bàu Bàng, tổ chức thi công và hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng. Thời gian từ khâu đầu tiên đến khâu cuối cùng thường là 05 năm, trên cơ sở có quỹ đất sạch và được Tỉnh bố trí đủ vốn đầu tư.
Theo định hướng Quy hoạch của UBND huyện Bàu Bàng sẽ đầu tư xây dựng mới thay thế Trường THCS Lai Uyên tại vị trí đất mới với quy mô đầu tư trước mắt là 45 lớp học 2 buổi/ngày (trên Quy hoạch tổng mặt bằng xây dựng vẫn dành quỹ đất để sau này tiếp tục đầu tư đạt 45 lớp học bán trú). Năm 2022, Trường THCS Lai Uyên đã được UBND Tỉnh phê duyệt dự án đầu tư, khi xây dựng hoàn thành, thì toàn bộ cơ sở vật chất hiện hữu của Trường THCS Lai Uyên (cũ), sẽ được bàn giao để thành lập mới Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Bàu Bàng.
(Xem thêm…)
9 Kỳ họp 11 - Khóa X (Thường lệ giữa năm 2023) Nguyễn Minh Hoàng Xã Long Nguyên, Huyện Bàu Bàng
Cử tri Nguyễn Minh Hoàng, ấp Long Bình, xã Long Nguyên:

(1) Kiến nghị ngành chức năng xem xét tăng mức hỗ trợ phụ cấp hàng tháng; trang bị bảo hiểm y tế và hỗ trợ tiền phụ cấp tuần tra, canh gác ban đêm (từ 22 giờ đến 06 giờ sáng ngày hôm sau) theo Luật lao động cho ấp Đội Trưởng, vì hiện nay mức hỗ trợ còn thấp và chưa phù hợp với điều kiện thực tế, cụ thể: Nghị quyết số 19/2020/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh có quy định phụ cấp đối với ấp Đội Trưởng là 1.800.000 đồng, mức hỗ trợ này còn quá thấp so với công an phụ trách ấp.

(2) Kiến nghị ngành chức năng xem xét hỗ trợ phụ cấp hàng tháng, tiền phụ cấp tuần tra, canh gác ban đêm (từ 22 giờ đến 06 giờ sáng ngày hôm sau) theo Luật lao động cho Lực lượng dân quân, cụ thể: hiện nay Lực lượng dân quân chỉ được hưởng tiền Tết âm lịch hàng năm và tiền điều động huấn luyện, hội thi hội thao (còn thấp so với lao động phổ thông là được 223.500 đồng/người/ngày), ngoài ra không còn chế độ nào khác. Trước đây Nghị quyết 40/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh có chi hỗ trợ nhưng đến năm 2019 Luật Dân quân tự vệ sửa đổi thì không được hỗ trợ.
(Xem thêm…)
BCH Quân sự tỉnh trả lời:
- Về nội dung tăng mức hỗ trợ hàng tháng, bảo hiểm y tế, phụ cấp tuần tra đêm, canh gác cho Ấp đội trưởng: Căn cứ Điều 8 và Điều 11, Nghị định số 72/2020/NĐ-CP của Chính phủ, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 19/2020/NQ-HĐND, trong đó Khoản 2 Điều 2 quy định mức phụ cấp hàng tháng cho Khu, ấp đội trưởng là 1.800.000 đồng/tháng, so với quy định tại Khoản 2 Điều 8 Nghị định số 72/2020/NĐ-CP của Chính phủ thì cao hơn 1.055.000 đồng/tháng. Đây cũng là mức hỗ trợ cho Khu, ấp đội trưởng cao nhất trong toàn quốc, không thể so sánh với Công an phụ trách ấp, vì khác nhau về trình độ đào tạo, chức năng, nhiệm vụ và tính chất công việc.
- Đối với chế độ Bảo hiểm y tế: Căn cứ Luật Dân quân tự vệ năm 2019, các Nghị định của Chính phủ và các Thông tư của Bộ Quốc phòng không có quy định hỗ trợ chế độ Bảo hiểm y tế cho Khu, ấp đội trưởng. Do đó, Khu, ấp đội trưởng là đối tượng tham gia Bảo hiểm y tế theo chế độ “tự nguyện” (nghĩa là không bắt buộc). Mặt khác, việc hỗ trợ chế độ Bảo hiểm y tế cho Khu, ấp đội trưởng không phải là tính chất cá biệt hay đặc thù. Do đó, hiện nay Bộ CHQS tỉnh chưa có cơ sở để tham mưu UBND tỉnh hỗ trợ chế độ này cho Khu, ấp đội trưởng. Các địa phương có nhu cầu hỗ trợ mua Bảo hiểm y tế cho Khu, ấp đội trưởng thì thực hiện theo chế độ tự nguyện. Trong năm 2024, Bộ CHQS tỉnh xin chủ trương Tỉnh ủy để thực hiện chế độ này cho cho Khu, ấp đội trưởng.
Căn cứ Điều 34 Luật Dân quân tự vệ chỉ quy định Dân quân tự vệ Cơ động, Phòng không, Pháo binh, Công binh, Thông tin, Trinh sát, Phòng hóa, Y tế và Dân quân tự vệ tại chỗ khi làm nhiệm vụ từ 22 giờ đến 06 giờ sáng ngày hôm sau, ngày nghỉ, ngày lễ, khi thực hiện công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo quy định của pháp luật về lao động. Như vậy, các chế độ được hưởng chỉ khi thực hiện nhiệm vụ từ “22 giờ đến 06 giờ sáng ngày hôm sau, ngày nghỉ, ngày lễ, khi thực hiện công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm” theo quy định của pháp luật về lao động. Do đó không có quy định hỗ trợ chế độ phụ cấp tuần tra, canh gác đêm cho Khu, ấp đội trưởng.
Đối với Dân quân khu phố, ấp: Cũng theo quy định trên, không có quy định chế độ hỗ trợ phụ cấp tuần tra, canh gác đêm đối với Dân quân khu phố, ấp. Mặt khác, việc tuần tra, canh gác đêm là nhiệm vụ thường xuyên của lực lượng Dân quân tự vệ nên không có chế độ cho công việc này. Trường hợp các địa phương có điều kiện hỗ trợ thêm tiền trực đêm, tuần tra đêm cho lực lượng Dân quân bằng nguồn kinh phí của địa phương thì hồ sơ thủ tục thực hiện đúng theo quy định Điểm g Điều 32 Luật Dân quân tự vệ (thực hiện theo phân cấp).
(Xem thêm…)
10 Kỳ họp 11 - Khóa X (Thường lệ giữa năm 2023) Nguyễn Văn Thuận Xã Hưng Hòa, Huyện Bàu Bàng
Cử tri Nguyễn Văn Thuận, ấp 5, xã Hưng Hòa: kiến nghị ngành chức năng duy tu sửa chữa tuyến đường ĐT741b vì hiện nay tuyến đường này bị xuống cấp nghiêm trọng, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Đồng thời, kiến nghị các ngành chức năng sớm đưa đường ĐT741b vào hạng mục ưu tiên nâng cấp mở rộng (số làn đường, hệ thống chiếu sáng, thoát nước, trọng tải…).
(Xem thêm…)
Sở Giao thông vận tải trả lời:
Công trình Nâng cấp, mở rộng ĐT.741b đã được UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư tại Quyết định số 3794/QĐ-UBND ngày 14/12/2020, thời gian thực hiện dự án 2020-2024, Ngày 15/3/2022, UBND tỉnh đã có Công văn số 1107/UBND-KT ngày 15/3/2022 “Giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp các đơn vị nghiên cứu tham mưu UBND tỉnh việc giãn, hoãn các danh mục các dự án giao thông chưa thật sự cấp thiết để tập trung nguồn vốn thực hiện công tác giải phóng mặt bằng trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 – 2025 đã được Ủy ban nhân dân tỉnh giao tại Quyết định số 2904/QĐ-UBND ngày 20/12/2021”. Qua đề xuất của Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông xin tạm dừng thực hiện dự án Nâng cấp, mở rộng ĐT.741b tại Công văn số 147/QLDA-ĐHDA ngày 31/3/2022, ngày 26/5/2022, Sở GTVT đã có Công văn số 1723/SGTVT-QLGT báo cáo UBND tỉnh chấp thuận cho Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông giãn, hoãn công trình Nâng cấp, mở rộng ĐT.741b để có nguồn vốn thực hiện dự án Bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ và tái định cư công trình đường Mỹ Phước – Tân Vạn đồng thời do việc đầu tư dự án với quy mô 02 làn xe sẽ không phát huy hiệu quả của dự án.
Để đảm bảo giao thông, an toàn giao thông, trước mắt, thời gian qua, Sở GTVT đã dùng vốn sự nghiệp để duy tu, sửa chữa tuyến đường. Đồng thời, nhằm tăng cường đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, kết cấu hạ tầng giao thông trên ĐT.741b trong thời gian tuyến đường chưa được nâng cấp mở rộng, Sở Giao thông vận tải đã phối hợp địa phương, các ngành chức năng khảo sát, tham mưu và được Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận triển khai phương án cấm phương tiện ô tô tải trọng nặng lưu thông trên đường ĐT.741b từ ngày 01/5/2023, từ khi triển khai phương án hạn chế tải trọng đến nay, tình hình giao thông trên tuyến đã được cải thiện so với trước đây.
Hiện, Sở GTVT đang triển khai thi công công trình xử lý ngập úng trên ĐT.741b để giải quyết tạm thời tình trạng ngập nước, hạn chế hư hỏng mặt đường. Trong thời gian tới, Sở GTVT sẽ tiếp tục theo dõi tình hình khai thác trên tuyến, để kịp thời sửa chữa các hư hỏng mặt đường phát sinh trên tuyến; sẽ báo cáo UBND tỉnh trong thời gian tới.
(Xem thêm…)