Danh Sách Kiến Nghị Cử Tri

STT Kỳ Họp Cử Tri Địa Bàn Nội Dung Ý Kiến, Kiến Nghị Nội Dung Trả Lời
1 Kỳ họp 17 Đỗ Văn Ngon Phường Tân An, Thành phố Thủ Dầu Một
Cử tri Đỗ Văn Ngon, khu phố 9, phường Tân An: đề nghị có biện pháp xử lý đối với chủ đầu tư các dự án trên địa bàn thành phố, đã có chủ trương thực hiện nhưng chậm triển khai, để dự án kéo dài như dự án khu đô thị HUD… Đề nghị UBND tỉnh có biện pháp xử lý.
(Xem thêm…)

Sở Xây dựng trả lời:

Ngày 29/12/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 4038/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ rà soát, tham mưu giải quyết việc triển khai thực hiện dự án Khu đô thị sinh thái Chánh Mỹ và dự án Công viên Phú Cường.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, hiện nay Sở Xây dựng đang lấy ý kiến các thành viên của Tổ để tổng hợp, báo cáo và tham mưu UBND tỉnh phương án xử lý đối với dự án Khu đô thị sinh thái Chánh Mỹ./.

(Xem thêm…)
2 Kỳ họp 17 Thái Lệ Thanh Phường Phú Lợi, Thành phố Thủ Dầu Một
Cử tri Thái Lệ Thanh, khu phố 8, phường Phú Lợi: Đề nghị có hướng dẫn cụ thể đối với việc giải thể, sát nhập, thành lập mới đối với Tổ nhân dân tự quản của khu phố theo Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND ngày 03/10/2018 của UBND tỉnh ban hành quy định về tổ chức và hoạt động của Tổ nhân dân tự quản trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Xác định rõ trách nhiệm của các cấp, các ngành trong việc tham mưu nội dung nêu trên.
(Xem thêm…)

Công an tỉnh trả lời:

Trong quý I/2021, Công an tỉnh sẽ tham mưu UBND tỉnh Kế hoạch chỉ đạo các địa phương tiến hành sơ kết 02 năm việc triển khai, thực hiện Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND ngày 03/10/2018 của UBND tỉnh Bình Dương nhằm đánh giá toàn diện về kết quả 02 năm thực hiện, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện. Sau sơ kết, tùy tình hình yêu cầu thực tế, Công an tỉnh sẽ phối hợp các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND cho phù hợp.

Trước mắt, đối với địa bàn phường Phú Lợi, Công an Thành phố Thủ Dầu Một đã phối hợp, tham mưu UBND phường Phú Lợi ban hành Kế hoạch số 32/KH-UBND ngày 28/02/2021 về việc tổ chức sát nhập các Tổ nhân dân tự quản trên địa bàn phường Phú Lợi cho phù hợp với nội dung Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bình Dương. Theo lộ trình thực hiện, Công an phường Phú Lợi hiện tổ chức khảo sát, rà soát thực tế các hộ dân, đồng thời phối hợp các ngành liên quan rà soát đánh giá hoạt động của các tổ tự quản trên địa bàn phường Phú Lợi phục vụ cho lộ trình sát nhập các Tổ nhân dân tự quản trên địa bàn phường trong thời gian tới.

(Xem thêm…)
3 Kỳ họp 17 Thái Việt Thủy Thành phố Thủ Dầu Một
Cử tri Thái Việt Thủy, khu phố 8, phường Phú Lợi: Tiếp tục kiến nghị xem xét lại việc lấy các Huân chương, Huy chương hoặc các hình thức khen thưởng khác để sử dụng làm tình tiết giảm nhẹ án cho cán bộ, công chức, viên chức vi phạm kỷ luật, pháp luật hoặc bị tuy tố hình sự. Đề nghị các ngành chức năng xem xét kiến nghị cấp có thẩm quyền thu hồi các hình thức khen thưởng mà những cán bộ, công chức có sai phạm, bị kỷ luật, bị truy tố nhận được trong thời gian xảy ra sai phạm chứ không lấy đó làm tình tiết giảm nhẹ tội cho các đối tượng.
(Xem thêm…)

- Sở Nội vụ trả lời:

Việc sử dụng các hình thức khen thưởng để làm tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với người phạm tội, được quy định trong Bộ luật Hình sự năm 2015, Ban Thi đua - Khen thưởng không có ý kiến.

Riêng đối với lĩnh vực khen thưởng hiện nay được quy định bởi Luật thi đua, khen thưởng; Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ và Thông tư 12/2019/TT-BNV ngày 4/11/2019 của Bộ Nội vụ.

Căn cứ các quy định nêu trên, việc xét tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng được thực hiện từ cơ sở và đảm bảo chặt chẽ, thống nhất. Trong đó, Điều 96 Luật Thi đua, khen thưởng 2003; Điều 78 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ; Điều 2, Thông tư 12/2019/TT-BNV ngày 4/11/2019 của Bộ Nội vụ quy định rõ:

“Đối với tập thể, cá nhân trong thời gian cơ quan có thẩm quyền đang xem xét thi hành kỷ luật hoặc điều tra, thanh tra, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm hoặc có đơn thư khiếu nại, tố cáo đang được xác minh làm rõ thì chưa khen thưởng”.

“Người nào gian dối trong việc kê khai thành tích để được khen thưởng thì bị huỷ bỏ quyết định khen thưởng và bị thu hồi hiện vật và tiền thưởng đã nhận; tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà còn bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật”.

Theo đó, nếu có phát hiện trường hợp gian dối trong việc kê khai thành tích để được khen thưởng thì Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng) tham mưu trình Chủ tịch UBND tỉnh hủy bỏ Quyết định khen thưởng theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan có thẩm quyền hủy bỏ quyết định khen thưởng, thu hồi hiện vật và tiền thưởng kèm theo.

- Tòa án nhân dân tỉnh trả lời:

Theo quy định tại điểm v khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), tình tiết “Người phạm tội là người có thành tích xuất sắc trong sản xuất, chiến đấu, học tập hoặc công tác” là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Trước Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), tình tiết giảm nhẹ này được quy định tại điểm s khoản 1 Điều 46 của Bộ luật Hình sự năm 1999 và được hướng dẫn tại điểm b khoản 5 Nghị quyết số 01/2000/NQ-HĐTP ngày 04 tháng 8 năm 2000 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao như sau: “Người có thành tích xuất sắc trong sản xuất, chiến đấu học tập hoặc công tác là người được tặng thưởng huân chương, huy chương, bằng khen, bằng lao động sáng tạo hoặc có sáng chế phát minh có giá trị lớn hoặc nhiều năm được công nhận là chiến sỹ thi đua...”. Ngoài ra, theo quy định tại khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), Tòa án có thể coi tình tiết khác tình tiết ghi trong bộ luật này là tình tiết giảm nhẹ hình phạt. Vì vậy, phần ý kiến của cử tri Thủy “kiến nghị xem xét lại việc lấy các Huân chương, Huy chương hoặc các hình thức khen thưởng khác để sử dụng làm tình tiết giảm nhẹ án cho cán bộ, công chức, viên chức vi phạm kỷ luật, pháp luật hoặc bị truy tố hình sự” không phù hợp quy định của pháp luật.

Khi giải quyết vụ án hình sự, nếu phát hiện hình thức khen thưởng đối với người phạm tội có liên quan đến hành vi phạm tội thì Tòa án kiến nghị thu hồi hình thức khen thưởng. Ngoài ra, tại Điều 32 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) về hình phạt, không có hình phạt thu hồi hình thức khen thưởng nên Tòa án nhân dân không có thẩm quyền thu hồi các hình thức khen thưởng mà người phạm tội đã được nhận.

(Xem thêm…)
4 Kỳ họp 17 Thái Việt Thủy Phường Phú Lợi, Thành phố Thủ Dầu Một
Cử tri Thái Việt Thủy, khu phố 8, phường Phú Lợi: Tiếp tục kiến nghị xem xét lại việc lấy các Huân chương, Huy chương hoặc các hình thức khen thưởng khác để sử dụng làm tình tiết giảm nhẹ án cho cán bộ, công chức, viên chức vi phạm kỷ luật, pháp luật hoặc bị tuy tố hình sự. Đề nghị các ngành chức năng xem xét kiến nghị cấp có thẩm quyền thu hồi các hình thức khen thưởng mà những cán bộ, công chức có sai phạm, bị kỷ luật, bị truy tố nhận được trong thời gian xảy ra sai phạm chứ không lấy đó làm tình tiết giảm nhẹ tội cho các đối tượng.
(Xem thêm…)
5 Kỳ họp 17 Bùi Xuân Thoại Phường Phú Lợi, Thành phố Thủ Dầu Một
Cử tri Bùi Xuân Thoại, khu phố 8, phường Phú Lợi: tiếp tục đề nghị xem xét lại quy định về điều kiện hỗ trợ Người có công ngoài tỉnh phải có hồ sơ đang được Sở LĐTBXH quản lý 03 năm trở lên theo Quy định tại Nghị quyết số 08/2018/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 của HĐND tỉnh. Cử tri kiến nghị rút ngắn thời gian quản lý hồ sơ tại Sở LĐTB&XH đối với những cán bộ trước đây công tác tại tỉnh Sông Bé như ông.
(Xem thêm…)

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội trả lời:

Trường hợp của ông Bùi Xuân Thoại, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương đã có văn bản trả lời số 2308/SLĐTBXH-NCC ngày 14/7/2020 và 3565/SLĐTBXH ngày 29/9/2020 với cùng một nội dung là đề nghị rút ngắn thời gian có hồ sơ đang được Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh (không chờ đủ từ 03 năm (36 tháng) trở lên).

Nghị quyết số 08/2018/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 được Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành để hỗ trợ một số đối tượng Người có công trên địa bàn tỉnh Bình Dương, trong đó có quy định rõ “Người có công được hỗ trợ theo Nghị quyết này yêu cầu phải có hồ sơ đang được Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh quản lý từ 03 năm (36 tháng) trở lên”. Đây là chính sách đặc thù của tỉnh dành cho một số đối tượng Người có công trên địa bàn nên có quy định điều kiện thụ hưởng riêng, không phải chính sách chung của cả nước. Nghị quyết vừa ban hành năm 2018 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2019, được sự đồng thuận cao trong nhân dân. Do đó, nội dung kiến nghị của ông chưa thể giải quyết được.

(Xem thêm…)
6 Kỳ họp 17 Nguyễn Xuân Đạo Phường Phú Cường, Thành phố Thủ Dầu Một
Cử tri Nguyễn Xuân Đạo, khu phố 1, phường Phú Cường: Đề nghị UBND tỉnh Bình Dương sớm có giải pháp giải quyết cho gia đình ông và các hộ dân tại khu dự án Thủ Dầu Một Thế kỷ 21 (nay là Dự án Công viên Phú Cường) có nơi ổn định cuộc sống, đã 12 năm nay từ khi bàn giao nhà và đất cho dự án thực hiện công trình, gia đình ông và một số hộ dân phải đi ở trọ. Hiện kinh tế gia đình đang gặp khó khăn do ảnh hưởng tình hình dịch bệnh Covid - 19, thường xuyên thất nghiệp. Đề nghị sớm xem xét giải quyết.
(Xem thêm…)

Sở Xây dựng trả lời:

Ngày 29/12/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 4038/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ rà soát, tham mưu giải quyết việc triển khai thực hiện dự án Khu đô thị sinh thái Chánh Mỹ và dự án Công viên Phú Cường.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, hiện nay Sở Xây dựng đang lấy ý kiến các thành viên của Tổ để tổng hợp, báo cáo và tham mưu UBND tỉnh phương án xử lý đối với dự án Công viên Phú Cường theo quy định.

(Xem thêm…)
7 Kỳ họp 17 Hà Thị Xuân Phường Phú Cường, Thành phố Thủ Dầu Một
Cử tri Hà Thị Xuân, khu phố 6, phường Phú Cường: phản ánh hiện nay mức đóng BHYT tăng cao so với các năm trước, rất khó khăn cho việc tham gia bảo hiểm y tế. Đề nghị ngành chức năng xem xét.
(Xem thêm…)

Bảo hiểm Xã hội tỉnh trả lời:

Theo pháp luật BHYT hiện hành, mức đóng BHYT hộ gia đình được xác định bằng 4,5% mức lương cơ sở/01 tháng, đối với hạn sử dụng thẻ BHYT 12 tháng và mức lương cơ sở 1.490.000 đồng, số tiền người tham gia BHYT hộ gia đình phải đóng là: 1.490.000 x 4.5% x 12 tháng = 804.600 đồng.

Tuy nhiên, theo quy định tại Điểm e - Khoản 1 - Điều 7 – Nghị định số 46/2018/NĐ-CP quy định mức đóng BHYT của các thành viên hộ gia đình có giảm trừ tiền đóng từ người thứ 2 trở đi như sau:

- Người thứ nhất đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở;

- Người thứ 2 đóng bằng 70% mức đóng của người thứ nhất;

- Người thứ 3 đóng bằng 60% mức đóng của người thứ nhất;

- Người thứ 4 đóng bằng 50% mức đóng của người thứ nhất;

- Từ người thứ 5 trở đi đóng bằng 40% mức đóng của người thứ nhất.

Riêng tại tỉnh Bình Dương các năm vừa qua người dân tham gia BHYT có được hỗ trợ thêm việc giảm trừ tiền đóng từ nguồn quỹ kết dư khám chữa bệnh BHYT (năm 2017: giảm 10%; năm 2018 và 2019: giảm 20% số tiền phải đóng). Tuy nhiên, từ năm 2020 đến nay tạm thời BHXH tỉnh chưa nhận được thông báo việc sử dụng nguồn quỹ kết dư khám chữa bệnh BHYT từ BHXH Việt Nam, nên chưa thể tiếp tục hỗ trợ mức đóng BHYT hộ gia đình cho người dân, mong cử tri hiểu và tiếp tục tích cực tham gia BHYT hộ gia đình cho bản thân mình và tất cả thân nhân thuộc diện tham gia BHYT hộ gia đình trong cùng hộ khẩu để được giảm trừ mức đóng theo quy định.

(Xem thêm…)
8 Kỳ họp 17 Cử tri khu phố 4, phường Hiệp An Phường Hiệp An, Thành phố Thủ Dầu Một

Cử tri khu phố 4, phường Hiệp An: phản ánh tình trạng đọng nước cục bộ tại giao lộ ngã tư Sở Sao khi trời mưa, nước mưa không thoát kịp, đọng vũng, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông (tuyến Đại lộ Bình Dương cách ngã tư Sở Sao 50-60m hướng về thành phố). Đề nghị ngành chức năng xem xét có biện pháp khắc phục.

(Xem thêm…)

Sở Giao thông vận tải trả lời:

Công ty Becamex IJC khảo sát và xử lý tình trạng trên trong tháng 3/2021. Sở Giao thông vận tải sẽ tiếp tục theo dõi và đôn đốc Công ty thực hiện.

(Xem thêm…)
9 Kỳ họp 17 Trần Văn Lợi Phường Hiệp An, Thành phố Thủ Dầu Một

Cử tri Trần Văn Lợi, khu phố 9, phường Hiệp An: phản ánh thực hiện đầu tư xây dựng tuyến Đại lộ Bình Dương (giai đoạn 2), Công ty Becamex chỉ bồi thường giải tỏa đối với tài sản trên đất, không bồi thường phần diện tích đất hành lang an toàn đường bộ cho người dân. Hiện nay, khi người dân cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lại bị trừ thêm phần hành lang an toàn đường bộ là không hợp lý. Đề nghị ngành chức năng xem xét, giải quyết.

(Xem thêm…)

Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời:

- Căn cứ Điều 94, Luật Đất đai năm 2013:

“Điều 94. Bồi thường thiệt hại đối với đất thuộc hành lang an toàn khi xây dựng công trình có hành lang bảo vệ an toàn

Khi Nhà nước xây dựng công trình công cộng, quốc phòng, an ninh có hành lang bảo vệ an toàn mà không thu hồi đất nằm trong phạm vi hành lang an toàn thì người sử dụng đất được bồi thường thiệt hại do hạn chế khả năng sử dụng đất, thiệt hại tài sản gắn liền với đất theo quy định của Chính phủ.”

- Căn cứ khoản 4, Điều 56, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2014 của Chính phủ

“ Điều 56. Đất xây dựng công trình công cộng có hành lang bảo vệ an toàn

4. Tổ chức trực tiếp quản lý công trình có hành lang bảo vệ an toàn có trách nhiệm chủ trì phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã và Phòng Tài nguyên và Môi trường nơi có công trình rà soát hiện trạng sử dụng đất trong phạm vi hành lang bảo vệ an toàn công trình để kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết theo quy định sau:

a) Trường hợp sử dụng đất có ảnh hưởng đến việc bảo vệ an toàn công trình hoặc trường hợp hoạt động của công trình có ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sức khỏe của người sử dụng đất thì cơ quan có chức năng quản lý nhà nước đối với công trình tiến hành thẩm định mức độ ảnh hưởng, nếu phải thu hồi đất thì đề nghị Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền để quyết định thu hồi đất đó. Người có đất thu hồi được bồi thường, hỗ trợ đối với đất và tài sản gắn liền với đất đã có từ trước khi hành lang an toàn công trình được công bố, tái định cư theo quy định của pháp luật.

Trường hợp việc sử dụng đất gây ảnh hưởng đến việc bảo vệ an toàn công trình thì chủ công trình và người sử dụng đất phải có biện pháp khắc phục. Chủ công trình phải chịu trách nhiệm đối với việc khắc phục đó; nếu không khắc phục được thì Nhà nước thu hồi đất và người có đất thu hồi được bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định của pháp luật;

b) Trường hợp sử dụng đất không thuộc quy định tại điểm a khoản này thì người đang sử dụng đất trong hành lang bảo vệ an toàn công trình được tiếp tục sử dụng đất theo đúng mục đích đã được xác định và phải tuân theo các quy định về bảo vệ an toàn công trình;

c) Đất trong hành lang an toàn công trình được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp có đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật Đất đai, trừ trường hợp đã có thông báo thu hồi đất hoặc quyết định thu hồi đất.

Người được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất chỉ được sử dụng đất theo quy định tại Điểm b Khoản này.”

- Căn cứ khoản 2, điều 11, Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 05 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường:

“ Điều 11. Thể hiện nội dung tại điểm Ghi chú trên Giấy chứng nhận …

2. Trường hợp thửa đất hoặc một phần thửa đất thuộc hành lang bảo vệ an toàn công trình đã được công bố, cắm mốc thì ghi "Thửa đất thuộc hành lang bảo vệ an toàn công trình... (ghi tên của công trình có hành lang bảo vệ)"; hoặc ghi "Thửa đất có... m2 đất thuộc hành lang bảo vệ an toàn công trình..." đối với trường hợp một phần thửa đất thuộc hành lang bảo vệ an toàn công trình.”

Như vậy, việc cấp đổi giấy chứng nhận của người sử dụng đất của ông Trần Văn Lợi trong đó có thể hiện diện tích hành lang an toàn đường bộ là đúng quy định của pháp luật.

(Xem thêm…)
10 Kỳ họp 17 Trần Văn Mén Phường Hiệp An, Thành phố Thủ Dầu Một
Cử tri Trần Văn Mén, khu phố 9 phường Hiệp An: đề nghị Công ty Becamex tăng cường công tác dọn dẹp vệ sinh, phun thuốc diệt cỏ trên các vỉa hè, rửa đường trên tuyến đường Đại lộ Bình Dương (đoạn đi qua địa bàn phường Hiệp An).
(Xem thêm…)

Sở Giao thông vận tải trả lời:

Thu gom rác thải, vệ sinh mặt đường QL.13 được Công ty Becamex IJC thực hiện thường xuyên, Công ty sẽ tăng cường hơn công tác vệ sinh trên vỉa hè QL.13 để đảm bảo tuyến đường được sạch đẹp.

(Xem thêm…)