Danh Sách Kiến Nghị Cử Tri

STT Kỳ Họp Cử Tri Địa Bàn Nội Dung Ý Kiến, Kiến Nghị Nội Dung Trả Lời
11 Kỳ họp 06 - Khóa X (Thường lệ giữa năm 2022) Cử tri Phan Thanh Hồng, khu phố Tân Phước, phường Tân Bình Phường Tân Bình, Thị xã Dĩ An
Cử tri Phan Thanh Hồng, khu phố Tân Phước, phường Tân Bình: phản ánh người dân trong khu quy hoạch dự án Khu tái định cư Tân Bình (32ha) gần Trường Trung học cơ sở Tân Bình muốn chuyển đổi mục đích, chuyển nhượng đất không được, đời sống của người dân gặp khó khăn. Kiến nghị ngành chức năng cho biết dự án có triển khai thực hiện theo quy hoạch hay không và nếu có triển khai thì cho biết  tiến độ triển khai thực hiện dự án đến nay như thế nào?
(Xem thêm…)
UBND thành phố Dĩ An trả lời:

Dự án tái định cư Tân Bình được UBND tỉnh Bình Dương chấp thuận chủ trương xây dựng tại công văn số 3567/UBND-SX ngày 11/12/2008. Trên cơ sở đó, UBND huyện (nay là thành phố) Dĩ An lập, phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 vào năm 2011 với quy mô 32,5ha.

Hiện nay, UBND thành phố đang lập Đề án đề nghị công nhận đô thị Dĩ An là đô thị loại 2, trong đó khu tái định cư Tân Bình được định hướng là công trình điểm nhấn của địa phương, xứng tầm là khu vực phát triển đô thị. Thành phố Dĩ An giao phòng Quản lý đô thị rà soát, tham mưu điều chỉnh tổng thể dự án theo hướng tiếp tục giữ nguyên ranh giới quy mô dự án với diện tích 32.5ha như ban đầu. Đồng thời đang trình xin ý kiến UBND tỉnh điều chỉnh dự án “Khu tái định cư Tân Bình” thành dự án “Đầu tư xây dựng khu đô thị mới Tân Bình

Như vậy, việc giữ nguyên quy hoạch dự án tái định cư Tân Bình là cần thiết. Việc chuyển mục đích sử dụng đất cũng tạm thời giữ nguyên theo hiện trạng GCNQSD đất được cấp. Đến nay, dự án vẫn chưa có quyết định thu hồi đất, do đó người dân có nhu cầu chuyển nhượng quyền sử dụng đất vẫn được xem xét theo quy định.
(Xem thêm…)
12 Kỳ họp 06 - Khóa X (Thường lệ giữa năm 2022) Cử tri Hoàng Minh Phượng, Chung cư Hoàng Long, khu phố Nhị Đồng 1, phường Dĩ An Phường Dĩ An, Thị xã Dĩ An
Cử tri Hoàng Minh Phượng, Chung cư Hoàng Long, khu phố Nhị Đồng 1, phường Dĩ An: phản ánh dự án chung cư Hoàng Long (phường Dĩ An) có 116 căn hộ hiện đã được cấp giấy chứng nhận sở hữu, nhưng 57 căn hộ còn lại chưa được cấp. Kiến nghị các ngành chức năng tháo gỡ vướng mắc để sớm giải quyết cho người dân.
(Xem thêm…)
Sở Tài nguyên và Môi tường trả lời:

Căn cứ Điều 72, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung bởi Khoản 22 Điều 1 Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ), quy định:

“Trình tự, thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở”.

1. Sau khi hoàn thành công trình, chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở có trách nhiệm gửi Sở Tài nguyên và Môi trường các giấy tờ sau đây:

a) Giấy chứng nhận hoặc quyết định giao đất, cho thuê đất của cơ quan có thẩm quyền; chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư dự án, trường hợp có thay đổi nghĩa vụ tài chính thì phải nộp chứng từ chứng minh việc hoàn thiện nghĩa vụ tài chính đối với sự thay đổi đó (trừ trường hợp được miễn hoặc chậm nộp theo quy định của pháp luật);

b) Sơ đồ nhà, đất đã xây dựng là bản vẽ mặt bằng hoàn công hoặc bản vẽ thiết kế mặt bằng có kích thước các cạnh của từng căn hộ đã bán phù hợp với hiện trạng xây dựng và hợp đồng đã ký; Giấy phép xây dựng (nếu có); Thông báo của cơ quan chuyên môn về xây dựng cho phép chủ đầu tư nghiệm thu công trình hoặc chấp thuận kết quả nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng theo quy định của pháp luật về xây dựng; danh sách các căn hộ, công trình xây dựng (có các thông tin số hiệu căn hộ, diện tích đất, diện tích xây dựng và diện tích sử dụng chung, riêng của từng căn hộ; trường hợp nhà chung cư thì sơ đồ phải thể hiện phạm vi (kích thước, diện tích) phần đất sử dụng chung của các chủ căn hộ, mặt bằng xây dựng nhà chung cư, mặt bằng của từng tầng, từng căn hộ;

c) Báo cáo kết quả thực hiện dự án.

2. Trong thời hạn không quá 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, nhà ở và công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở, công trình xây dựng của chủ đầu tư dự án.

Sau khi hoàn thành việc kiểm tra, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm gửi thông báo cho chủ đầu tư dự án về kết quả kiểm tra; gửi thông báo kèm theo sơ đồ nhà, đất đã kiểm tra cho Văn phòng đăng ký đất đai để làm thủ tục đăng ký nhà, đất cho bên mua đối với các trường hợp đủ điều kiện theo quy định của pháp luật; đăng công khai kết quả kiểm tra trên trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, của Sở Tài nguyên và Môi trường nơi có đất.”

Theo đề nghị của Doanh nghiệp tư nhân Dịch vụ và Thương mại Hải Long tại Công văn số 20/CV-HL, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Văn bản số 1094/STNMT-CCQLĐĐ ngày 21/3/2018, có ý kiến:

“Về môi trường: Sở Tài nguyên và Môi trường yêu cầu DNTN dịch vụ và thương mại Hải Long phải nhanh chóng thu gom, xử lý nước thải phát sinh từ quá trình sinh hoạt của khu chung cư trước khi thải ra môi trường; lập Đề án bảo vệ môi trường chi tiết cho khu chung cư cao tầng Sóng Thần 2 và nộp về Sở Tài nguyên và Môi trường để được tổ chức thẩm định theo đúng quy định. Sau khi DNTN dịch vụ và thương mại Hải Long thực hiện xong các yêu cầu trên thì mới xem xét việc chuyển nhượng cấp giấy chứng nhận căn hộ của Doanh nghiệp…

Doanh nghiệp tư nhân dịch vụ và thương mại Hải Long chưa đủ điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các hộ dân mua nhà tại dự án chung cư cao tầng Sóng Thần 2.”

Hiện nay, Sở Tài nguyên và Môi trường chưa tiếp nhận hồ sơ của Doanh nghiệp tư nhân dịch vụ và thương mại Hải Long chuyển nhượng cho các hộ dân.

Trong thời gian tới, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục đôn đốc Doanh nghiệp tư nhân dịch vụ và thương mại Hải Long bổ sung hồ sơ để có cơ sở giải quyết theo quy định.

Trường hợp cử tri còn vướng mắc, đề nghị liên hệ Doanh nghiệp tư nhân dịch vụ và thương mại Hải Long để được trả lời.

(Xem thêm…)
13 Kỳ họp 06 - Khóa X (Thường lệ giữa năm 2022) Cử tri Ngô Thị Uyên, H17, khu phố Bình Đường 2, phường An Bình Phường An Bình, Thị xã Dĩ An
Cử tri Ngô Thị Uyên, H17, khu phố Bình Đường 2, phường An Bình: phản ánh quy hoạch dọc tuyến đường Xuyên Á đã hơn 20 năm gây ảnh hưởng đến quyền lợi sử dụng đất của người dân. Kiến nghị ngành chức năng có giải pháp phù hợp để đảm bảo quyền lợi của người dân.
(Xem thêm…)
Sở Tài nguyên và Môi tường trả lời:

Tuyến đường Xuyên Á do Trung ương quản lý, thành phố Hồ Chí Minh là cơ quan quản lý tại địa phương, do đó, liên quan đến quy hoạch đường Xuyên Á không thuộc thẩm quyền của tỉnh Bình Dương. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Dĩ An thông tin cụ thể dự án cho người dân trên địa bàn được biết.
(Xem thêm…)
14 Kỳ họp 06 - Khóa X (Thường lệ giữa năm 2022) Cử tri Vũ Đức Cán, khu phố Nội Hóa 2, phường Bình An và cử tri Hoàng Trần Thanh Ngọc, khu phố Đông A, phường Đông Hòa Phường Bình An, Thị xã Dĩ An
Cử tri Vũ Đức Cán, khu phố Nội Hóa 2, phường Bình An và cử tri Hoàng Trần Thanh Ngọc, khu phố Đông A, phường Đông Hòa: phản ánh hệ thống chiếu sáng, đèn tín hiệu giao thông trên tuyến đường Quốc lộ 1K thường xuyên bị hư hỏng không đảm bảo an toàn cho người dân tham gia giao thông nhưng địa phương không thể sửa chữa do không thuộc quyền quản lý. Kiến nghị ngành chức năng có giải pháp xử lý tình trạng trên và kiến nghị Trung ương sớm giao tuyến đường Quốc lộ 1K về cho địa phương quản lý để thuận tiện trong công tác duy tu, bảo dưỡng.
(Xem thêm…)
Sở Giao thông Vận tải trả lời:

Thời gian qua, UBND thành phố Dĩ An, Sở GTVT nhiều lần đề nghị đơn vị quản lý tuyến đường này (Công ty BOT Quốc lộ 1K, nay là Cục Quản lý Đường bộ IV) khắc phục, đồng thời tham mưu UBND tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương kiến nghị Bộ GTVT chỉ đạo các đơn vị chức năng quan tâm, khắc phục.

Ngày 12/5/2022 UBND tỉnh đã có Công văn số 2217/UBND-KT đề nghị Bộ Giao thông vận tải, Tổng cục Đường bộ Việt Nam khắc phục các tồn đọng và bàn giao QL.1K đoạn qua địa bàn tỉnh Bình Dương (phần đường và các hạng mục hạ tầng) cho địa phương quản lý để thuận lợi cho việc duy tu, sửa chữa, chỉnh trang đô thị. Ngày 09/6/2022, Bộ GTVT đã có Công văn số 5753/BGTVT-KCHT về việc khắc phục, sửa chữa các tồn tại và bàn giao đường QL.1K đoạn qua địa bàn tỉnh. Theo đó, Bộ GTVT yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam nghiên cứu các quy định có liên quan, khẩn trương thực hiện nhiệm vụ được giao theo thẩm quyền để công tác bảo trì trên tuyến QL.1K luôn đảm bảo an toàn giao thông như kiến nghị của UBND tỉnh.

 Ngày 10/6/2022, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã có Quyết định số 2529/QĐ-TCĐBVN về việc cho phép chuẩn bị đầu tư công trình Sửa chữa đột xuất hệ thống điện chiếu sáng và đèn tín hiệu giao thông trên Quốc lộ 1K, giao Cục Quản lý Đường bộ IV làm chủ đầu tư, dự kiến công trình hoàn thành trong quý III năm 2022.

Sở sẽ báo cáo kết quả về UBND tỉnh vào cuối năm 2022.
(Xem thêm…)
15 Kỳ họp 06 - Khóa X (Thường lệ giữa năm 2022) Cử tri ấp Xóm Mới, xã Thanh An Xã Thanh An, Huyện Dầu Tiếng
Cử tri ấp Xóm Mới, xã Thanh An: phản ánh tình trạng khai thác cát trên Sông Sài Gòn của Công ty khai thác cát Minh Hưng (tỉnh Tây Ninh) hiện nay làm sạt lở đất của người dân dọc bờ sông Sài Gòn. Kiến nghị ngành chức năng xem xét giải quyết tình trạng nêu trên.
(Xem thêm…)
Sở Tài nguyên và Môi tường trả lời:

Việc cấp phép khai thác cát xây dựng tại sông Sài Gòn, trước đây UBND tỉnh đã ký Văn bản thỏa thuận với Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc phân chia khu vực cấp phép hoạt động khai thác cát tại sông Sài Gòn, cụ thể:

- Năm 2001, hai đơn vị là: Công ty Vật liệu xây dựng Bình Dương và Doanh nghiệp tư nhân cát đá sỏi Minh Hưng (Tây Ninh) đã đầu tư thăm dò cát trên đoạn sông Sài Gòn từ Km số 05 đến Km 36 và được Bộ Công nghiệp phê duyệt trữ lượng

- Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ủy quyền cho Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh cấp giấy phép khai thác cho Doanh nghiệp tư nhân cát đá sỏi Minh Hưng đoạn từ Km 19 đến Km 29 (10km) với trữ lượng cát là 700.000 m3.

- Ngược lại, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ủy quyền cho Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương cấp giấy phép cho Công ty Vật liệu xây dựng Bình Dương đoạn đầu (từ km 05 đến km 19) và đoạn cuối (từ km 29 đến km 36), với tổng chiều dài là 20km, trữ lượng cát là 700.000 m3.

Vấn đề tiếp tục cấp giấy phép gia hạn cho DNTN cát đá sỏi Minh Hưng đã có Báo cáo kiến nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương có văn bản đề nghị UBND tỉnh Tây Ninh thu hồi giấy phép khai thác cát trên sông Sài Gòn đối với DNTN Cát đá sỏi Minh Hưng. Lý do: Đoạn sông có dòng chảy mạnh và chịu ảnh hưởng của thuỷ triều lên xuống, lòng sông rộng khoảng 80m ÷ 150m, đoạn sông có một số uốn khúc mạnh, thời gian khai thác đã kéo dài từ 2002 đến nay, khối lượng cát đánh giá còn lại là lượng cát bồi lắng, bổ cập hàng năm, do đó nếu tiếp tục kéo dài thời gian khai thác sẽ có nguy cơ gây sạt lở ảnh hưởng đến người dân 2 bên bờ sông.

Đồng thời, kiến nghị UBND tỉnh Bình Dương chấm dứt ủy quyền cho UBND tỉnh Tây Ninh cấp phép theo đoạn sông trên Sông Sài Gòn. Trường hợp Uỷ ban nhân dân tỉnh Tây Ninh không thống nhất theo kiến nghị nêu trên, thì UBND tỉnh Bình Dương sẽ thực hiện quyền quản lý nhà nước theo địa giới hành chính.

Thời gian tới, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương các văn bản yêu cầu UBND tỉnh Tây Ninh rút giấy phép khai thác cát xây dựng sông Sài Gòn của DNTN cát đá sỏi Minh Hưng và sẽ báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh vào cuối năm 2022.
(Xem thêm…)
16 Kỳ họp 06 - Khóa X (Thường lệ giữa năm 2022) Cử tri ấp Lò Gạch, xã Minh Thạnh Xã Minh Thạnh, Huyện Dầu Tiếng
Cử tri ấp Lò Gạch, xã Minh Thạnh(*): phản ánh nội dung trả lời kiến nghị của cử tri trong đợt tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ ba, Sở GTVT trả lời: tuyến đường ĐT 749b (đoạn từ cầu Bà Và, tỉnh Bình Phước đến xã Minh Hòa huyện Dầu Tiếng trong giai đoạn 2021 – 2025, kế hoạch đầu tư công trung hạn có hạn, phải ưu tiên đầu tư trước các tuyến đường kết nối vùng, giải quyết ùn tắc giao thông, nên việc đầu tư tuyến đường này (kết hợp xây dựng hệ thống nước dọc ) sẽ được các sở ngành tham mưu UBND tỉnh thực hiện sau năm 2025. Tuy nhiên, hiện nay tuyến đường ĐT 749b (đoạn từ cầu Bà Và, tỉnh Bình Phước đến xã Minh Hòa huyện Dầu Tiếng) có lưu lượng xe qua lại nhiều, đường quá hẹp. Vì vậy, cử tri tiếp tục kiến nghị ngành chức năng sớm quan tâm nâng cấp mở rộng tuyến đường này đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông.
(Xem thêm…)
Sở Giao thông Vận tải trả lời:

- Việc nâng cấp, mở rộng các tuyến đường tỉnh là cần thiết tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại và phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên, hiện ngân sách đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 có hạn, phải ưu tiên đầu tư trước các tuyến đường kết nối Vùng, giải quyết ùn tắc giao thông, nên việc đầu tư tuyến đường này (kết hợp xây dựng hệ thống thoát nước dọc) sẽ được các Sở, ngành tham mưu UBND tỉnh thực hiện sau năm 2025. Rất mong Quý cử tri chia sẽ với ngành GTVT và UBND tỉnh.

- Để đảm bảo an toàn giao thông, Sở GTVT hàng năm đều tiến hành duy tu, sửa chữa mặt đường, gia cố lề đường đảm bảo giao thông an toàn và thông suốt.

Sở GTVT xin ghi nhận kiến nghị của Quý cử tri, sẽ phối hợp với các ngành tham mưu UBND tỉnh thực hiện Nâng cấp, mở rộng đường ĐT.749b sau khi cân đối được nguồn vốn.

Sở sẽ báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh trong lộ trình sắp tới, sau năm 2025.
(Xem thêm…)
17 Kỳ họp 06 - Khóa X (Thường lệ giữa năm 2022) Cử tri ấp Hòa Cường, xã Minh Hòa Xã Minh Hoà, Huyện Dầu Tiếng
Cử tri ấp Hòa Cường, xã Minh Hòa: phản ánh tuyến đường ĐT74b đoạn từ đầu đường đôi cầu Giáp Minh đến khu vực ngã tư giao nhau với đường ĐH704 góc ngã tư đèn xanh, đèn đỏ trên trục đường ĐT 749B, do xe tải trọng thường xuyên lưu thông dẫn đến đường bị lún, mặt nhựa bị lồi lõm gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Bên cạnh đó hệ thống thoát nước trên đường ĐT749b đoạn cầu Giáp Minh đến khúc cua nhà bà Lụa đã được đầu tư xây dựng một phía bên tay phải, phía còn lại chưa được đầu tư nên vẫn còn xảy ra tình trạng ngập úng khi mưa xuống. Kiến nghị ngành chức năng duy tu sữa chữa và  tiếp tục đầu tư hệ thống thoát nước của các đoạn đường nêu trên.
(Xem thêm…)
Sở Giao thông Vận tải trả lời:

- Về mặt đường ĐT.749b bị lún: đường ĐT.749b đoạn từ đầu đường đôi đến ngã tư Minh Hòa thuộc Công trình: Nâng cấp ngã tư Minh Hòa do UBND huyện Dầu Tiếng làm chủ đầu tư. Sở Giao thông Vận tải đã đề nghị UBND huyện Dầu Tiếng rà soát, sớm sửa chữa, khắc phục hư hỏng mặt đường đoạn đường trên.

     - Về đầu tư hệ thống thoát nước: Hiện Sở GTVT đang khảo sát và lập hồ sơ thiết kế duy tu, sửa chữa ĐT.749b, trong đó có đầu tư hệ thống thoát nước dọc bên trái tuyến đoạn từ cầu Giáp Minh đến khúc cua nhà bà Lụa dự kiến thi công và hoàn thành trong năm 2022.

Sở sẽ báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh trong thời gian tới.
(Xem thêm…)
18 Kỳ họp 06 - Khóa X (Thường lệ giữa năm 2022) Cử tri ấp Long Chiểu, xã Long Tân Xã Long Tân, Huyện Dầu Tiếng

Cử tri ấp Long Chiểu, xã Long Tân: phản ánh hiện nay tuyến đường ĐT749a đoạn từ UBND xã Long Tân hướng về xã Long Nguyên đã nâng cấp, sửa chữa mặt đường; tuy nhiên, hiện trạng đường cao hơn so với nhà dân và hệ thống cống thoát nước còn hạn chế chưa được đầu mới dẫn đến khi mưa lớn dẫn đến hiện tượng ngập cục bộ đối với khu vực này, gây thiệt hại về tài sản, khó khăn trong sinh hoạt của người dân. Kiến nghị ngành chức năng tổ chức khảo sát và có giải pháp khắc phục tình trạng trên.

(Xem thêm…)
Sở Giao thông Vận tải trả lời:

Hệ thống thoát nước dọc hai bên đường ĐT.749a phần lớn là mương đất, thời gian qua Sở GTVT thường xuyên nạo vét, khơi thông dòng chảy để đảm bảo thoát nước mặt đường, tuy nhiên xảy ra tình trạng một số hộ dân làm lối ra, vào nhà đã san lắp mương đất tự nhiên, ảnh hưởng đến việc thoát nước mặt đường cũng như gây ra tình trạng ngập úng cục bộ tại một số vị trí bị san lắp. Do đó, Sở GTVT sẽ phối hợp với chính quyền địa phương, vận động người dân tự lắp đặt cống lối ra, vào nhà, Sở GTVT sẽ thực hiện nạo vét mương dọc để khơi thông dòng chảy, nhằm đảm bảo thoát nước mặt đường, hạn chế việc hư hỏng xảy ra do đọng nước trên đường.

      Sở sẽ báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh vào cuối năm 2022.
(Xem thêm…)
19 Kỳ họp 06 - Khóa X (Thường lệ giữa năm 2022) Cử tri ấp Đồng Bà Ba, xã Long Hòa Xã Long Hoà, Huyện Dầu Tiếng
Cử tri ấp Đồng Bà Ba, xã Long Hòa: Kiến nghị các ngành chức năng xem xét gắn hệ thống đèn chiếu sáng dọc trên tuyến đường ĐT 750 (đoạn từ giáp đường ĐT 749 đến giáp xã Cây Trường) để nhân dân đi lại thuận lợi.
(Xem thêm…)
Sở Giao thông Vận tải trả lời:

Hiện nay, nguồn kinh phí cấp cho Sở GTVT được dùng để duy tu, sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường, hệ thống thoát nước trên các tuyến đường tỉnh, không thuộc dự án đầu tư xây dựng cơ bản Việc đầu tư mới hệ thống chiếu sáng trên đường ĐT.750 (đoạn từ giáp đường ĐT.749a đến giáp xã Cây Trường) Sở GTVT sẽ phối hợp với UBND huyện Bàu Bàng để được xem xét, giải quyết.

Sở sẽ báo cáo kết quả về UBND tỉnh vào cuối năm 2022.
(Xem thêm…)
20 Kỳ họp 06 - Khóa X (Thường lệ giữa năm 2022) Cử tri ấp Tân Hòa, xã Long Hòa Xã Long Hoà, Huyện Dầu Tiếng

Cử tri ấp Tân Hòa, xã Long Hòa: phản ánh khu vực cầu Đen, cầu Đỏ đường ĐT 750 hướng ra Dầu Tiếng hiện nay cống rất nhỏ, vào mùa mưa lượng nước tràn về nhiều gây ngập sâu toàn bộ khu vực và có dấu hiệu sụp lún đường, rất nguy hiểm. Kiến nghị ngành chức năng  khảo sát xây dựng cầu tại khu vực nêu trên tạo điều kiện cho nhân dân được thuận tiện đi lại vào mùa mưa.

(Xem thêm…)
Sở Giao thông Vận tải trả lời:

Sở GTVT đang khảo sát, lập hồ sơ thiết kế duy tu, sửa chữa ĐT.750; trong đó, có xây dựng thay thế 04 vị trí cống thoát nước ngang đường đoạn Km36+363 ÷ Km36+580 (khu vực Cầu Đỏ - Cầu Đen) bằng cống hộp BTCT 2 (2.5x2.5)m. Dự kiến hoàn thành, đưa công trình vào sử dụng trong tháng 12/2022.

       Sở sẽ báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh vào cuối năm 2022.
(Xem thêm…)