Danh Sách Kiến Nghị Cử Tri

STT Kỳ Họp Cử Tri Địa Bàn Nội Dung Ý Kiến, Kiến Nghị Nội Dung Trả Lời
31 Kỳ họp 06 - Khóa X (Thường lệ giữa năm 2022) Cử tri Phạm Văn Bé, khu phố Khánh Hòa, phường Tân Phước Khánh Phường Tân Phước Khánh, Thị xã Tân Uyên
Cử tri Phạm Văn Bé, khu phố Khánh Hòa, phường Tân Phước Khánh: phản ánh Công ty TNHH Modern Food Industries (Việt Nam) đang sử dụng đất công trên địa bàn khu phố Khánh Hòa, phường Tân Phước Khánh (thuê đất) nhưng đã không sử dụng hiệu quả nguồn đất công như: công trình nhà xưởng xuống cấp do đã rất lâu không hoạt động, cây cỏ mọc rất nhiều dễ gây cháy vào mùa khô và côn trùng muỗi vào mùa mưa, làm tăng nguy cơ dịch sốt xuất huyết hiện nay. Cử tri đã kiến nghị nhiều lần và ngành chức năng cũng đã trả lời nhưng cử tri không hài lòng, nay tiếp tục kiến nghị ngành chức năng kiểm tra lại giao cho UBND phường Tân Phước Khánh quản lý để quy hoạch xây dựng Trường học cho học sinh hoặc các công trình phúc lợi phục vụ người dân trên địa bàn.
(Xem thêm…)
Sở Tài nguyên và Môi tường trả lời:

Căn cứ kết quả khảo sát hiện trạng sử dụng đất, ý kiến của Sở Kế hoạch và Đầu tư và Cục Thuế cho thấy Công ty TNHH Modern Food Industries (Việt Nam) chỉ tạm ngưng sản xuất từ tháng 06/2019 (Quý III năm 2019 có hoạt động kinh doanh sản xuất), nên chưa đủ cơ sở thực hiện việc thu hồi đất theo quy định của Luật Đất đai.

- Do tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 từ giữa năm 2020 đến nay, Sở Tài nguyên và Môi trường chưa thực hiện việc thanh, kiểm tra Công ty TNHH Modern Food Industries (Việt Nam). Trong năm 2022, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục thực hiện công tác thanh, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất của Công ty.

Sở sẽ báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh vào cuối năm 2022.
(Xem thêm…)
32 Kỳ họp 06 - Khóa X (Thường lệ giữa năm 2022) Cử tri Trịnh Văn Chẩn, khu phố Phú Bưng, phường Phú Chánh Xã Phú Chánh, Thị xã Tân Uyên
Cử tri Trịnh Văn Chẩn, khu phố Phú Bưng, phường Phú Chánh: phản ánh hiện nay tuyến đường ĐT742 đoạn đi qua phường Phú Chánh có mặt đường hẹp, lưu lượng xe tải, xe contenner lưu thông nhiều, thường xuyên xảy ra tình trạng kẹt xe, tai nạn giao thông. Đề UBND tỉnh xem xét nâng cấp mở rộng tuyến đường ĐT742 để người dân an tâm khi tham gia giao thông và nhu cầu lưu thông vận chuyển hàng hóa của các doanh nghiệp trên địa bàn.
(Xem thêm…)
Sở Giao thông Vận tải trả lời:

Ngày 11/5/2022, UBND tỉnh đã có Công văn số 2162/UBND-KT thống nhất sự cần thiết đầu tư Nâng cấp, mở rộng ĐT.742, đồng thời yêu cầu Sở GTVT khẩn trương tham mưu danh mục thứ tự công trình giao thông ưu tiên đầu tư theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh làm cơ sở cân đối, bố trí vốn đầu tư;

    Sở GTVT đã rà soát Chương trình đột phá số 42-CTr/TU về “Tập trung phát triển hạ tầng giao thông vận tải theo hướng đô thị hóa, xây dựng thành phố thông minh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, trong giai đoạn 2021-2025 không có công trình Nâng cấp, mở rộng ĐT.742. Sở GTVT sẽ tiếp tục tham mưu UBND tỉnh bổ sung dự án trên trong giai đoạn 2025-2030.

Sở Giao thông Vận tải xin ghi nhận kiến nghị của cử tri, sẽ tiếp tục phối hợp với các ngành liên quan tổ chức triển khai thực hiện và báo cáo kết quả về UBND tỉnh vào  sau năm 2025.
(Xem thêm…)
33 Kỳ họp 06 - Khóa X (Thường lệ giữa năm 2022) Cử tri Trương Văn Sơn, tổ 1, khu phố Bình Khánh, phường Khánh Bình Phường Khánh Bình, Thị xã Tân Uyên
Cử tri Trương Văn Sơn, tổ 1, khu phố Bình Khánh, phường Khánh Bình: phản ánh hiện nay người dân tham gia BHYT phải chi trả các chi phí như găng tay, thuốc…. vì thuốc BHYT được kê trong toa nhưng không được cấp thuốc mà phải mua từ bên ngoài (người dân phải chi trả 2 lần khi khám chữa bệnh). Đề nghị ngành chức năng xem xét và có biện pháp kiểm soát, kiềm chế giá cả thị trường đối với dịch vụ y tế.
(Xem thêm…)
Sở Y tế trả lời:

Sở Y tế đã ban hành Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu cung cấp thuốc generic cho các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2021-2023. Số mặt hàng thuốc trúng thầu/số mặt hàng mời thầu: 920/1045, tỷ lệ trúng thầu: 88%; như vậy, đến thời điểm hiện tại, về cơ bản các cơ sở y tế công lập đã cung ứng đủ thuốc phục vụ cho công tác khám chữa bệnh, cấp thuốc cho người bệnh có thẻ BHYT.

Về biện pháp kiểm soát, kiềm chế giá cả thị trường đối với dịch vụ y tế: Bộ Y tế có Thông tư 37/2018/TT-BYT ngày 30/11/2018 quy định mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp. Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh Bình Dương, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 15/2020/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
(Xem thêm…)
34 Kỳ họp 06 - Khóa X (Thường lệ giữa năm 2022) Cử tri Nguyễn Minh Tuấn, tổ 3, khu phố Bình Chánh, phường Khánh Bình Phường Khánh Bình, Thị xã Tân Uyên

Cử tri Nguyễn Minh Tuấn, tổ 3, khu phố Bình Chánh, phường Khánh Bình:

(1) Việc chuyển viện khám bệnh BHYT trước đây chỉ xin giấy chuyển viện 1 lần sử dụng cho cả năm. Tuy nhiên thời gian gần đây người bệnh mãn tính đi khám bệnh tuyến trên hàng tháng vẫn phải lập thủ tục xin giấy chuyển viện hàng tháng, việc này gây khó khăn cho người dân. Đề nghị ngành chức năng xem xét giải quyết giảm thủ tục cho người dân.

 (2) Việc cấp thuốc BHYT hàng tháng cho người dân, bắt buộc người dân phải đến nơi cấp thuốc BHYT thì mới được cấp thuốc, trong đó mẹ ông là Mẹ Việt nam anh hùng có bệnh mãn tính không đi lại được và kể cả những người già khác bệnh nặng giống trường hợp mẹ ông cũng phải đến nơi mới cấp phát thuốc. Đề nghị ngành chức năng xem xét giải quyết tạo điều kiện để người thân đi lãnh thuốc thay đối với những trường hợp này.
(Xem thêm…)
Sở Y tế trả lời:

(1) Căn cứ Điểm d, Khoản 1, Điều 12, Thông tư số 40/2015/TT-BYT ngày 16/11/2015 của Bộ Y tế Quy định đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế có quy định như sau: “Điều 12. Sử dụng Giấy chuyển tuyến và Giấy hẹn khám lại trong khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Sử dụng Giấy chuyển tuyến đối với người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế:

Người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế mắc các bệnh, nhóm bệnh và các trường hợp được sử dụng Giấy chuyển tuyến quy định tại Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư này thì Giấy chuyển tuyến có giá trị sử dụng đến hết ngày 31 tháng 12 năm dương lịch đó. Trường hợp đến hết ngày 31 tháng 12 của năm đó mà người bệnh vẫn đang điều trị nội trú tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thì Giấy chuyển tuyến có giá trị sử dụng đến hết đợt điều trị nội trú đó”.

Như vậy, nếu người bệnh mắc bệnh quy định tại Phụ lục 01 thì được cấp giấy chuyển tuyến sử dụng đến hết ngày 31/12 dương lịch. Ông Tuấn không cho biết thông tin người bệnh mắc bệnh gì, có thuộc các bệnh trong Phụ lục 01 hay không nên chúng tôi không có cơ sở trả lời cụ thể cho ông. Đề nghị ông liên hệ cơ sở khám chữa bệnh BHYT đã cấp giấy chuyển tuyến để rà soát, điều chỉnh giấy chuyển tuyến cho phù hợp.

(2) Căn cứ Khoản 1, Điều 15, Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế quy định:

“Người tham gia bảo hiểm y tế khi đến khám bệnh, chữa bệnh phải xuất trình thẻ bảo hiểm y tế có ảnh; trường hợp thẻ bảo hiểm y tế chưa có ảnh thì phải xuất trình một trong các giấy tờ tùy thân có ảnh do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp hoặc Giấy xác nhận của Công an cấp xã hoặc giấy tờ khác có xác nhận của cơ sở giáo dục nơi quản lý học sinh, sinh viên; các giấy tờ chứng minh nhân thân hợp pháp khác.”.

Vì vậy, bản thân người bệnh phải đến cơ sở khám chữa bệnh BHYT để khám và nhận thuốc. Trước đây, tại nhiều địa phương, trong đó có Bình Dương đã xảy ra nhiều trường hợp lợi dụng thẻ BHYT của người khác để khám, nhận thuốc BHYT mang đi bán, cá biệt có trường hợp khám đến vài chục lần trong một tháng. Để ngăn chặn việc trục lợi quỹ BHYT, cơ quan BHYT và các cơ sở khám chữa bệnh BHYT đề nghị người bệnh phải đến cơ sở khám chữa bệnh để khám bệnh và nhận thuốc theo đúng quy định. Với trường hợp Mẹ ông Tuấn và các trường hợp tương tự như ông nêu trên, nếu quá khó khăn, không thể trực tiếp đi lại nhận thuốc có thể liên hệ Ủy ban nhân dân địa phương xác nhận và liên hệ cơ quan BHXH, cơ sở khám, chữa bệnh để xem xét, hỗ trợ
(Xem thêm…)
35 Kỳ họp 06 - Khóa X (Thường lệ giữa năm 2022) Cử tri Nguyễn Minh Tuấn, tổ 3, khu phố Bình Chánh, phường Khánh Bình Phường Khánh Bình, Thị xã Tân Uyên
Cử tri Nguyễn Minh Tuấn, tổ 3, khu phố Bình Chánh, phường Khánh Bình: phản ánh Dự án thành lập khu công nghiệp của thành phố Thủ Dầu Một với diện tích khoản 21ha nằm trên địa bàn phường Phú Tân, sau đó nhà nước không thực hiện dự án diện tích đất trên để lại cho người dân sử dụng. Tuy nhiên việc cấp quyền sử dụng đất cho người dân không đồng loạt người được cấp, người không được cấp, cụ thể trường hợp gia đình nhà ông đất của mẹ ông là bà mẹ Việt Nam anh hùng tách cho 3 người con nhưng nhà nước chỉ cấp quyền sử dụng đất cho 1 người con, còn 2 người con không cấp QSDĐ, bản thân ông đã liên hệ ngành chức năng giải quyết đến nay đã hơn 2 năm vẫn chưa được cấp QSDĐ. Đề nghị ngành chức năng xem xét giải quyết.
(Xem thêm…)
Sở Tài nguyên và Môi tường trả lời:

Trường hợp cử tri Nguyễn Minh Tuấn phản ánh khu đất nằm trong khu 21,36ha tại khu phố 3, phường Phú Tân, thành phố Thủ Dầu Một thuộc Khu tái định cư Tân Vĩnh Hiệp, Ủy ban nhân dân tỉnh đang chỉ đạo Sở Xây dựng tại Văn bản số 5702/UBND-KT ngày 08/11/2021 về việc vướng mắc trong điều chỉnh diện tích của quyết định thu hồi đất tại dự án Khu liên hợp Công nghiệp – Dịch vụ – Đô thị tỉnh Bình Dương. Trường hợp sau khi điều chỉnh dự án đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường căn cứ ranh giới được duyệt hướng dẫn các thủ tục thu hồi, giao đất theo quy định của pháp luật.

(Xem thêm…)
36 Kỳ họp 06 - Khóa X (Thường lệ giữa năm 2022) Cử tri Đinh Văn Nghĩa, tổ 4, khu phố Bình Chánh, phường Khánh Bình Phường Khánh Bình, Thị xã Tân Uyên
Cử tri Đinh Văn Nghĩa, tổ 4, khu phố Bình Chánh, phường Khánh Bình: phản ánh Trạm thu phí khu phố Bình Chánh Đông, phường Khánh Bình thuộc đường ĐT747a  khi nào mới chấm dứt thu phí, trả lời cho cử tri biết? Hiện trạng đoạn đường ĐT747a đoạn đi qua khu phố Bình Chánh mặt đường hư hỏng nặng từ lâu, trời mưa lớn làm sạt lỡ nhiều đoạn hai bên đường, trong khi lưu lượng xe nhiều gây cản trở giao thông làm người dân lưu thông qua đoạn đường này thường hay bị tay nạn. Đặc biệt doanh nghiệp thu phí đường bộ nhưng thiếu trách nhiệm kiểm tra sửa chưa kịp thời. Kiến nghị UBND tỉnh xem xét giải quyết tình trạng trên.
(Xem thêm…)
Sở Giao thông Vận tải trả lời:

Dự án ĐT.747b đoạn từ Chùa Thầy Thỏ đến giáp đường ĐT.747a và  ĐT.747a  đoạn từ cầu Ông Tiếp đến Uyên Hưng được đầu tư theo phương thức BOT, thời hạn thu phí 30 năm (kể từ ngày nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng năm 2002).

- Về hư hỏng đường: Qua công tác tuần tra, kiểm tra kết cấu hạ tầng giao thông, Thanh tra Giao thông vận tải đã phát hiện những hư hỏng mặt đường gây mất an toàn giao thông trên tuyến và Sở Giao thông vận tải đã có nhiều văn bản đề nghị Công ty CP Genimex sửa chữa, khắc phục tình trạng hư hỏng mặt đường dự kiến sẽ sửa chữa trong tháng 8/2022.

Sở GTVT sẽ tiếp tục theo dõi, đôn đốc Công ty Cổ phần Genimex sớm sửa chữa hư hỏng mặt đường, báo cáo kết quả về UBND tỉnh vào cuối năm 2022.
(Xem thêm…)
37 Kỳ họp 06 - Khóa X (Thường lệ giữa năm 2022) Cử tri Nguyễn Thị Hạnh, khu phố Tân Lương; cử tri Từ Thị Huệ, khu phố Dư Khánh, phường Thạnh Phước và cử tri Ngô Thị Rí, khu phố Phú Thọ, phường Phú Chánh Xã Phú Chánh, Thị xã Tân Uyên
Cử tri Nguyễn Thị Hạnh, khu phố Tân Lương; cử tri Từ Thị Huệ, khu phố Dư Khánh, phường Thạnh Phước và cử tri Ngô Thị Rí, khu phố Phú Thọ, phường Phú Chánh: phản ánh Ban quản lý dự án ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bình Dương trong quá trình triển khai dự án nạo vét gia cố tuyến suối Cái: nội dung thông báo trong cuộc họp triển khai cấm mốc là mỗi bên 58m nhánh suối Cái chính và 38m nhánh phụ nhưng thực tế tại đất bà Nguyễn Thị Hạnh cấm hơn 80m nên gia đình không đồng ý. Bên cạnh đó, gia đình bà Từ Thị Huệ không được mời họp triển khai dự án và bị lấy 40m đất nói lý do là mé đình Dư Khánh nhưng có chỗ chỉ lấy vào 17m, ngoài ra về chính sách tái định cư, giá cả chưa thông báo cho gia đình bà biết. Hiện nay, dự án nạo vét gia cố tuyến suối Cái từ cầu Thợ Ụt đến sông Đồng Nai các hộ dân tại đây chưa nhận được tiền đền bù. Đề nghị ngành chức năng xem xét giải quyết các bất cập qua các ý kiến của cử tri nêu trên.
(Xem thêm…)
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời:

(1) Phản ánh của cử tri Nguyễn Thị Hạnh, khu phố Tân Lương, phường Thạnh Phước phản ánh nội dung thông báo trong cuộc họp triển khai cắm mốc là mỗi bên 58m nhánh suối Cái chính và 38m nhánh phụ nhưng thực tế tại đất bà cắm hơn 80m nên gia đình không đồng ý.
Theo dự án được duyệt, tuyến suối Cái thiết kế về cơ bản bám theo tuyến suối hiện hữu, mặt cắt ngang thiết kế suối Cái (chính và nhánh) qua phường Thạnh Phước dạng hình thang, gia cố bằng tấm bê tông trên hệ cọc, khung dầm bê tông. Trong đó:
- Tổng bề rộng giải phóng mặt bằng tuyến suối Cái chính khoảng 114,8m, trong đó (bề rộng đáy kênh Bđ=52m, hai mái kênh rộng 28,8m, bờ kênh kết hợp đường giao thông có bề rộng nền đường 2× 17 = 34m). Theo đó, bề rộng giải phóng mặt bằng tính từ tim suối thiết kế ra hai bên trung bình là 58m.
- Tổng bề rộng giải phóng mặt bằng tuyến suối Cái nhánh phụ khoảng 77,92m, trong đó (bề rộng đáy kênh Bđ=20m, hai mái kênh rộng 23,92m, bờ kênh kết hợp đường giao thông có bề rộng nền đường 2×17= 34m). Theo đó, bề rộng giải phóng mặt bằng tính từ tim suối thiết kế ra hai bên trung bình là 38m.
Hiện tại, tuyến suối Cái (nhánh chính, nhánh phụ) hiện hữu qua phường Thạnh Phước nhỏ, hẹp và một số vị trí cong queo. Khi thiết kế mở rộng suối hiện hữu, để đảm bảo yêu cầu tiêu thoát nước và đảm bảo các quy định về an toàn giao thông (bán kính cong của đường hai bên kênh rộng 7,5m). Nên phải thiết kế nắn chỉnh tại các vị trí tuyến suối hiện hữu bị cong queo cho thẳng lại. Vì vậy, dẫn đến tại các vị trí này diện tích đền bù giải phóng mặt bằng không đều theo tim suối hiện hữu, vị trí cong queo lớn thì bề rộng giải tỏa có thể bằng bề rộng giải phóng mặt bằng (114,8m đối với tuyến chính và 77,92m đối với tuyến nhánh).
Trong cuộc họp triển khai cắm mốc giải phóng mặt bằng có thông báo cho các hộ dân là bề rộng giải tỏa từ tim suối Cái chính ra mỗi bên là 58m và 38m nhánh phụ. Như đã phân tích ở trên thì đây là bề rộng giải phóng mặt bằng tính theo tim suối thiết kế và đại diện cho đa số các trường hợp tim suối thiết kế trùng với tim suối hiện hữu. Còn các trường hợp, vị trí cong queo phải nắn thẳng lại thì bề rộng giải phóng mặt bằng có thể lớn hơn, hoặc nhỏ hơn là (58m nhánh chính và 38m nhánh phụ).
Qua kiểm tra hồ sơ thiết kế dự án, trường hợp tại đất của bà Nguyễn Thị Hạnh có phạm vi cắm ranh giải phóng mặt bằng hơn 80m đối với tuyến chính là đúng. Nguyên nhân:
- Vị trí đất tiếp giáp suối Cái chính gần cầu Tổng Bảng: Tuyến suối hiện trạng không vuông góc với cầu, nên tim suối theo thiết kế đã nắn chỉnh cục bộ để đảm bảo thuỷ lực dòng chảy, thuận dòng và đảm bảo an toàn giao thông; Đồng thời, sau cầu có xây dựng thêm 02 cống hai bên cầu để đảo yêu cầu thoát nước nên phạm vi giải tỏa lớn hơn 80m so với tim suối hiện trạng.
- Vị trí đất tiếp giáp suối Cái chính sau cầu Tổng Bảng: Tuyến suối hiện trạng cong queo, tim suối theo thiết kế đã nắn chỉnh cục bộ để đảm bảo thuỷ lực dòng chảy, thuận dòng và đảm bảo an toàn giao thông nên bề rộng giải phóng mặt bằng có lớn hơn 58m so với tim suối hiện trạng.
(2) Phản ánh của cử tri Từ Thị Huệ, khu phố Dư Khánh, phường Thạnh Phước phản ánh không được mời họp triển khai dự án và bị lấy 40m đất nói lý do là né đình Dư Khánh nhưng có chỗ chỉ lấy vào 17m, ngoài ra về chính sách tái định cư, giá cả chưa thông báo cho gia đình bà biết.
- Về không được mời họp triển khai dự án: Qua kiểm tra tại các cuộc họp ngày 25/3/2021 về việc họp dân tham vấn ý kiến cộng đồng và ngày 08/4/2022 về việc công khai dự án, kế hoạch đo đạc phạm vi ảnh hưởng của dự án thì trong danh sách đều có bà Từ Thị Huệ tham dự và ký tên.
- Về phạm vị bị ảnh hưởng đất của bà Từ Thị Huệ là 40m đất nói lý do là né đình Dư Khánh nhưng có chỗ chỉ lấy vào 17m: Lý do tại vị trí này, tuyến suối hiện trạng có bề rộng khoảng 28m, tuyến suối cong. Nên tim suối theo thiết kế đã nắn chỉnh cục bộ để đảm bảo thuận dòng chảy và đảm bảo an toàn giao thông cho tuyến đường rộng 7,5m hai bên kênh. Vì vậy, phạm vi ảnh hưởng là không đồng đều như phản ảnh của cử tri là đúng.
- Về chính sách tái định cư, giá cả chưa thông báo cho gia đình bà biết: Hiện công tác đền bù giải phóng mặt bằng đang ở giai đoạn xác định ranh đất đền bù, đo đạc hiện trạng. Đơn giá bồi thường và chính sách tái định cư sẽ được lập ngay khi công tác đo đạc hiện trạng, kiểm đếm được thực hiện hoàn thiện. Khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án đền bù sẽ tổ chức hợp dân để công khai theo quy định (dự kiến đầu năm 2023).
(3) Cử tri Ngô Thị Rí, khu phố Phú Thọ, phường Phú Chánh, thị xã Tân Uyên phản ánh hiện nay, dự án Nạo vét, gia cố suối Cái đoạn từ cầu Thợ Ụt đến sông Đồng Nai các hộ dân tại đây chưa nhận được tiền đền bù.
Hiện đơn giá bồi thường đất (đoạn từ sau cầu Thợ Ụt đến trước cầu Bến Sắn) đã được UBND thị xã Tân Uyên trình Sở Tài Nguyên và Môi trường thẩm định. Sau khi đơn giá đất bồi thường được thẩm định và phê duyệt, Hội đồng bồi thường của dự án sẽ phê duyệt phương án bồi thường. Dự kiến công tác chi trả tiền đền bù cho (đoạn từ sau cầu Thợ Ụt đến trước cầu Bến Sắn) trong tháng 9 ÷ 10 năm 2022.
(Xem thêm…)
38 Kỳ họp 06 - Khóa X (Thường lệ giữa năm 2022) Cử tri Nguyễn Văn Quý, Khu phố 2, phường Thới Hòa Phường Thới Hòa, Thị xã Bến Cát

Cử tri Nguyễn Văn Quý, Khu phố 2, phường Thới Hòa:

(1) phản ánh đường Quốc lộ 13 ( đoạn ngã ba lăng xi) khi mưa bão gây ngập úng cục bộ tại khu vực này. Kiến nghị các ngành chức năng khắc phục tình trạng này.

(2) Phản ánh vòng xoay Mỹ Phước - Tân Vạn được thiết kế  lớn, người dân khi lưu thông qua khu vực bị che khuất tầm nhìn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Đề nghị ngành chức năng có giải pháp khắc phục tình trạng này.
(Xem thêm…)
Sở Giao thông Vận tải trả lời:

1) Về ngập nước đoạn ngã ba Lăng Xi: Quốc lộ 13 đoạn từ UBND phường Tân Định đến ngã ba Lăng Xi Công ty BecamexIJC đã thi công cống thoát nước dọc và vỉa hè hai bên. Hiện nay trên QL13 đoạn trên không có hiện tượng ngập nước cục bộ khi trời mưa.

Qua rà soát, hiện tượng ngập úng cục bộ tại khu vực này là ngập trên đường Ba lăng xi – Hòa Lợi do UBND thị xã Bến Cát quản lý, Sở GTVT sẽ chuyển kiến nghị của Quý cử tri đến UBND thị xã Bến Cát để được xem xét, giải quyết và báo cáo kết quả về UBND tỉnh vào cuối năm 2022.

(2) Về vòng xoay Mỹ Phước – Tân Vạn: Sở GTVT ghi nhận kiến nghị của cử tri, đề nghị Ban soạn thảo ghi nhận kiến nghị của cử tri cần ghi rõ địa điểm, vị trí kiến nghị để Sở GTVT có cơ sở trả lời. Tuy nhiên, qua rà soát, các vòng xoay trên đường Mỹ Phước – Tân Vạn đều được thiết kế theo đúng tiêu chuẩn quy định hiện hành. Qua buổi kiểm tra an toàn giao thông trên địa bàn thị xã Bến Cát, Sở GTVT đã nhận thấy và đề nghị Tổng Công ty Becamex IDC: tại Giao lộ vòng xoay đường DE1 với đường NK13 và đường XE1: Lắp đặt hoàn chỉnh hệ thống chiếu sáng; cắt tỉa cây xanh đảm bảo tầm nhìn tại giao lộ; lắp đặt biển báo hạn chế tốc độ, giao nhau với đường ưu tiên trên đường XE1.

Sở Giao thông Vận tải sẽ theo dõi kết quả và báo cáo về UBND tỉnh vào cuối năm 2022.
(Xem thêm…)
39 Kỳ họp 06 - Khóa X (Thường lệ giữa năm 2022) Cử tri Lữ Văn Mượng, khu phố 1, phường Tân Định Phường Tân Định, Thị xã Bến Cát
Cử tri Lữ Văn Mượng, Khu phố 1, phường Tân Định: phản ánh Trường đua khu du lịch Đại Nam thường xuyên tập luyện gây tiếng ồn (tiếng pô xe) ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của người dân sinh sống xung quanh và việc học tập của các học sinh trường THPT Bình Phú. Kiến nghị ngành chức năng giải quyết tình trạng trên.
(Xem thêm…)
UBND thành phố Thủ Dầu Một trả lời:

UBND thành phố Thủ Dầu Một tiếp thu ý kiến góp ý của cử tri và sẽ xem xét, giải quyết, báo cáo kết quả về UBND tỉnh theo quy định.
(Xem thêm…)
40 Kỳ họp 06 - Khóa X (Thường lệ giữa năm 2022) Cử tri Nguyễn Nam Thanh, khu phố 3, phường Tân Định Phường Tân Định, Thị xã Bến Cát
Cử tri Nguyễn Nam Thanh,  khu phố 3, phường Tân Định: kiến nghị ngành chức năng xem xét, có phương hướng xử lý hiệu quả việc ngập cục bộ khi mưa bão  tại khu vực chợ Hoàng Gia (dọc Quốc lộ 13, phường Tân Định (khu vực này đã được đầu tư hệ thống cấp thoát nước).    
(Xem thêm…)
Sở Giao thông Vận tải trả lời:

Hệ thống thoát nước trên đoạn đường này đã được thi công, tuy nhiên vẫn còn hiện tượng nước thoát chậm khi trời mưa lớn. Nguyên nhân do hiện tại tất cả các đường nhánh dọc hai bên đoạn đường này đều đấu nối thoát nước vào QL13, trong khi đó, hạ lưu thoát nước cách xa khoảng 1.500 mét, độ dốc thoát vào hạ lưu thấp, do đó khi mưa lớn có hiện tượng nước động trên mặt đường. Để hạn chế tình trạng trên Công ty sẽ tăng cường công tác khai thông hệ thống cống, vệ sinh hố ga, miệng thu nước thường xuyên.

Sở Giao thông Vận tải sẽ theo dõi và báo cáo kết quả về UBND tỉnh vào cuối năm 2022.
(Xem thêm…)