Danh Sách Kiến Nghị Cử Tri

STT Kỳ Họp Cử Tri Địa Bàn Nội Dung Ý Kiến, Kiến Nghị Nội Dung Trả Lời
41 Kỳ họp 06 - Khóa X (Thường lệ giữa năm 2022) Cử tri Lữ Văn Mượng, khu phố 1, phường Tân Định Phường Tân Định, Thị xã Bến Cát
Cử tri Lữ Văn Mượng, khu phố 1, phường Tân Định: phản ánh tuyến đường ĐT741 (đoạn từ Ngã tư Sở Sao hướng về Phú Giáo) khi mưa bão gây ngập nước cục bộ (đoạn từ Ngã tư sở sao đến Hòa Lợi) dẫn đến tình trạng chỉ lưu thông được 04/06 làn đường, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Đề nghị cơ quan có thẩm quyền sớm thi công lắp đặt hệ thống cống thoát nước tại tuyến đường này.
(Xem thêm…)
Sở Giao thông Vận tải trả lời:

Công ty TNHH một thành viên Đầu tư Hạ tầng VRG đã trình Sở Kế hoạch Đầu tư thẩm định dự án Nâng cấp, mở rộng ĐT.741 tỉnh Bình Dương – phần bổ sung, trong đó có xây dựng hệ thống thoát nước dọc tại những vị trí ngập nước và hệ thống chiếu sáng tại những vị trí chưa có hệ thống chiếu sáng. Ngày 26/5/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Công văn báo cáo UBND tỉnh việc đầu tư phần đầu tư bổ sung đường ĐT.741 của Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Hạ tầng VRG. Sau khi dự án được phê duyệt, chủ đầu tư dự án sẽ tiến hành thi công ngay các hạng mục bổ sung trên.

Sở sẽ báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh vào cuối năm 2022.
(Xem thêm…)
42 Kỳ họp 06 - Khóa X (Thường lệ giữa năm 2022) Cử tri Nguyễn Minh Phụng, ấp Bến Liễu, xã Phú An Xã Phú An, Thị xã Bến Cát
Cử tri Nguyễn Minh Phụng, ấp Bến Liễu, xã Phú An: phản ánh đường ĐT748 hiện đã triển khai công tác giải tỏa đền bù vào năm 2022, nhưng đến năm 2026 mới thi công dẫn đến việc áp giá đền bù cho người dân bị thiệt thòi. Đề nghị các ngành chức năng xem xét giải quyết cho phù hợp.
(Xem thêm…)
UBND thị xã Bến Cát trả lời:

- Theo Quyết định số 3892/QĐ-UBND ngày 21/12/2020 của UBND tỉnh Bình Dương về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Công trình Nâng cấp, mở rộng đường ĐT748 đoạn từ giáp giao lộ ngã tư Phú Thứ đến vành đai Bắc thị trấn Mỹ Phước, thời gian thực hiện dự án được phê duyệt là từ năm 2021-2028, được chia làm 02 giai đoạn, cụ thể như sau:

Giai đoạn 2021 – 2025: thực hiện công tác giải phóng mặt bằng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho toàn tuyến gồm hai địa bàn xã Phú An, An Điền; Đoạn từ nút giao thông với đường Vành đai  4 đến giao lộ ngã tư An Điền được triển khai thi công trước.

          Giai đoạn 2026 - 2028: sẽ tiếp tục thi công xây dựng công trình Đoạn từ ngã tư Phú Thứ đến nút giao với đường Vành đai 4 và đoạn còn lại là từ ngã tư An Điền đến cuối tuyến.

- Ngày 29/12/2021, UBND thị xã Bến Cát ban hành Kế hoạch số 319/KH-UBND về việc thu hồi đất, khảo sát, đo đạc, kiểm điếm đất đai và tài sản gắn liền với đất để thực hiện Công trình Nâng cấp, mở rộng đường ĐT748 đoạn từ giáp giao lộ ngã tư Phú Thứ đến vành đai Bắc thị trấn Mỹ Phước, hiện nay UBND thị xã giao Trung tâm Phát triển quỹ đất triển khai thực hiện công tác đo đạc và kiểm điếm tài sản trên đất, thuê đơn vị tư vấn xây dựng đơn giá đền bù về đất đối với công trình nêu trên.

Theo quy định tại khoản 2, Điều 4 Quyết định số 51/2014/QĐ-UBND ngày 18/12/2014 của UBND tỉnh Bình Dương “Việc bồi thường được thực hiện bằng việc giao đất có cùng mục đích với loại đất thu hồi, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của từng loại đất thu hồi do UBND tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất” và Điều 7 Quyết định số 51/2014/QĐ-UBND ngày 18/12/2014 của UBND tỉnh Bình Dương quy định “Giá đất để tính tiền bồi thường là giá đất cụ thể theo mục đích đang sử dụng của loại đất bị thu hồi, được UBND tính quyết định đối với từng dự án…” . Theo quy định trên, sau khi đơn vị tư vấn xây dựng đơn giá đất bồi thường về đất và được UBND tỉnh phê duyệt UBND thị xã thị xã Bến Cát chỉ đạo cơ quan chuyê môn thực hiện việc áp giá và xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho các hộ dân theo quy định cho hai địa bàn xã Phú An và xã An Điền cùng một thởi điểm.

Hiện nay, Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã đang triển khai thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng công trình Nâng cấp, mở rộng đường ĐT748 đoạn từ giáp giao lộ ngã tư Phú Thứ đến vàng đai Bắc thị trấn Mỹ Phước theo đúng tiến độ;  đơn giá bồi thường về đất đảm bảo thực hiện theo nguyên tắc quy định tại Khoản 2, Điều 4 và Điều 7 của Quyết định số 51/2014/QĐ-UBND ngày 18/12/2014 của UBND tỉnh Bình Dương
(Xem thêm…)
43 Kỳ họp 06 - Khóa X (Thường lệ giữa năm 2022) Cử tri Nguyễn Văn Lý, ấp Bến Liễu, xã Phú An Xã Phú An, Thị xã Bến Cát
Cử tri Nguyễn Văn Lý, ấp Bến Liễu, xã Phú An(*): phản ánh theo quy định việc trừ phần diện tích hành lang lộ giới 11m dọc theo các tuyến đường giao thông nông thôn hiện nay là quá lớn, ảnh hưởng việc xây dựng nhà ở của người dân. Đề nghị tỉnh xem xét, điều chỉnh quy định cho phù hợp.
(Xem thêm…)
UBND thị xã Bến Cát trả lời:

Hiện tại, việc cấp giấy phép xây dựng thời gian qua tại địa bàn xã Phú An được căn cứ theo quy định tại Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị Bến Cát và quy hoạch nông thôn mới xã Phú An. Theo đó, quy định về hành lang lộ giới các tuyến đường nông thôn tại xã hiện nay là lớn, điều này gây ảnh hưởng đến việc xây dựng nhà ở của người dân.

Ngày 10 tháng 02 năm 2022, Ủy ban nhân dân thị xã ban hành Công văn số 410/UBND-KT về việc chủ trương lập quy hoạch phân khu các xã An Điền, An Tây và Phú An đến năm 2040.

Trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân thị xã sẽ chỉ đạo cơ quan chuyên môn rà soát, cập nhật và tham mưu UBND thị xã trình UBND tỉnh điều chỉnh Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị Bến Cát; đồng thời rà soát, cập nhật các đồ án quy hoạch tại địa bàn thị xã trình cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt điều chỉnh cho đồng bộ. Thời gian dự kiến thực hiện trong năm 2023.
(Xem thêm…)
44 Kỳ họp 06 - Khóa X (Thường lệ giữa năm 2022) Cử tri Lưu Văn Long, khu phố, phường Mỹ Phước Phường Mỹ Phước, Thị xã Bến Cát
Cử tri Lưu Văn Long, khu phố, phường Mỹ Phước: phản ánh vào ngày 03/12/2019,  gia đình cử tri (gồm con của ông Lưu Văn Thánh và bà Nguyễn Thị Tầm) và các hộ dân có đất giáp ranh, lân cận với phần đất khiếu nại của ông Phạm Trọng Hữu đến làm việc tại trụ sở Ủy ban nhân dân phường Mỹ Phước với Tổ công tác Thanh tra Chính phủ (theo Quyết định số 787/QĐ-TTg ngày 06/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ) về việc “xác định quá trình sử dụng đất của ông Phạm Trọng Hữu”. Tại buổi làm việc, cử tri thống nhất hiến đất mở đường đi chung qua đất của cử tri vào phần đất của ông Phạm Trọng Hữu và vào tận suối (chiều rộng mặt đường là 4m). Đến nay đã hơn 2,5 năm, cử tri vẫn chưa nhận được kết quả giải quyết, tiến độ xử lý từ cơ quan có thẩm quyền. Đề nghị ngành chức năng xem xét, có ý kiến để Tổ công tác Thanh tra Chính phủ theo Quyết định số 787/QĐ-TTg ngày 06/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ và cấp có thẩm quyền giải quyết, có kết luận trả lời để gia đình cử tri được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hợp pháp theo quy định.
(Xem thêm…)
UBND thị xã Bến Cát trả lời:

UBND thị xã Bến Cát tiếp thu ý kiến góp ý của cử tri và sẽ xem xét, giải quyết, báo cáo kết quả về UBND tỉnh và HĐND cùng cấp theo quy định.
(Xem thêm…)
45 Kỳ họp 06 - Khóa X (Thường lệ giữa năm 2022) Cử tri khu phố Phú Nghị, phường Hòa Lợi Phường Hòa Lợi, Thị xã Bến Cát
Cử tri khu phố Phú Nghị, phường Hòa Lợi: kiến nghị ngành Điện lực xem xét, khảo sát và thi công lưới điện trung thế tại khu vực từ giáp khu nhà ở Becamex Hòa Lợi đến ngã ba nhà ông 6 Mèo (khu phố Phú Nghị) phục vụ nhu cầu sinh hoạt của người dân.
(Xem thêm…)
Sở Công Thương trả lời:

1. Hiện nay, tại khu vực khu phố Phú Nghị, phường Hòa Lợi đã có lưới hạ thế trạm công cộng và các hộ dân đang sử dụng điện thuộc lưới hạ thế trạm Mọi Nước 1, hiện nay khu vực này có rất nhiều nhà trọ nên nhu cầu cần điện trung thế để lắp đặt trạm biến áp riêng phục vụ cho nhu cầu của nhà trọ. Hiện tại lưới điện trung thế đã kéo tới đầu đường ngay Khu nhà ở thương mại Hòa Lợi (cách vị trí ngã ba nhà ông 6 Mèo khoảng 250m).

2. Hiện tại Điện lực Trung Tâm (trực thuộc Công ty Điện lực Bình Dương) cũng đã đưa vào danh mục công trình đầu tư xây dựng chống quá tải, dự kiến sẽ thi công vào năm 2023 (khối lượng gồm xây dựng mới đường dây trung thế 12,7kV, dài 500m và 01 trạm biến áp 1x75kVA) để phục vụ nhu cầu sinh hoạt của nhân dân tại khu vực này.

Sở sẽ báo cáo kết quả về UBND tỉnh vào cuối năm 2023.
(Xem thêm…)
46 Kỳ họp 06 - Khóa X (Thường lệ giữa năm 2022) Cử tri Phạm Văn Lắc, khu phố An Lợi, phường Hòa Lợi Phường Hòa Lợi, Thị xã Bến Cát
Cử tri Phạm Văn Lắc, khu phố An Lợi, phường Hòa Lợi(*): phản ánh cử tri đã kiến nghị nhiều lần về quy hoạch đất ở khu công nghiệp Đồng An 2 mở rộng kéo dài đã lâu (trên 15 năm) nhưng người dân vẫn chưa được thực hiện được các thủ tục cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, nhu cầu tách thửa, xây dựng nhà ở. Đề nghị cấp có thẩm quyền trả lời người dân được rõ.
(Xem thêm…)
Sở Tài nguyên và Môi tường trả lời:

- Dự án Khu công nghiệp Đồng An 2 (giai đoạn 2) do Công ty Cổ phần Thương mại Sản xuất Hưng Thịnh làm chủ đầu tư được Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương mở rộng ranh giới quy hoạch phê duyệt điều chỉnh mở rộng quy hoạch chi tiết xây dựng với diện tích 52ha.

- Theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thành phố Thủ Dầu Một được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt khu công nghiệp Đồng An 2 mở rộng thuộc quy hoạch đất khu công nghiệp.

- Hiện nay, Trung tâm Phát triển thành phố Thủ Dầu Một đang thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện dự án. Do đó, đề nghị cử tri liên hệ Trung tâm Phát triển thành phố Thủ Dầu Một để được biết tiến độ thực hiện.

Sở sẽ tiếp tục đôn đốc và báo cáo kết quả về UBND tỉnh vào cuối năm 2022.
(Xem thêm…)
47 Kỳ họp 06 - Khóa X (Thường lệ giữa năm 2022) Cử tri phường Hòa Lợi Phường Hòa Lợi, Thị xã Bến Cát
Cử tri phường Hòa Lợi: đề nghị ngành chức năng xem xét nâng giới hạn tốc độ tối đa trên các tuyến đường tỉnh như: Mỹ Phước - Tân Vạn, Đại lộ Bình Dương để người dân tham gia lưu thông được thuận lợi.
(Xem thêm…)
Sở Giao thông Vận tải trả lời:

Đường Mỹ Phước – Tân Vạn, Đại lộ Bình Dương là đường đôi (có dải phân cách giữa) đi qua các địa bàn thành phố Dĩ An, thành phố Thuận An, thành phố Thủ Dầu Một, thị xã Bến Cát và huyện Bàu Bàng.

Theo quy định của Thông tư số 31/2019/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải:

-     Trong khu vực đông dân cư:

+ Các phương tiện xe cơ giới được phép lưu thông với tốc độ tối đa cho phép là 60km/h.

+ Các phương tiện xe máy chuyên dùng, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) và các loại xe tương tự khi tham gia giao thông tốc độ tối đa không quá 40km/h.

-     Ngoài khu vực đông dân cư:

+ Xe ô tô con, xe ô tô chở người đến 30 chỗ (trừ xe buýt); ô tô tải có trọng tải nhỏ hơn hoặc bằng 3,5 tấn được phép lưu thông với tốc độ tối đa cho phép là 90km/h.

+ Xe ô tô chở người trên 30 chỗ (trừ xe buýt); ô tô tải có trọng tải trên 3,5 tấn (trừ ô tô xi téc). được phép lưu thông với tốc độ tối đa cho phép là 80km/h.

+ Ô tô buýt; ô tô đầu kéo kéo sơ mi rơ moóc; xe mô tô; ô tô chuyên dùng (trừ ô tô trộn vữa, ô tô trộn bê tông). được phép lưu thông với tốc độ tối đa cho phép là 70km/h.

+ Ô tô kéo rơ moóc; ô tô kéo xe khác; ô tô trộn vữa, ô tô trộn bê tông, ô tô xi téc được phép lưu thông với tốc độ tối đa cho phép là 60km/h.

+ Các phương tiện xe máy chuyên dùng, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) và các loại xe tương tự khi tham gia giao thông tốc độ tối đa không quá 40km/h.

Sở Giao thông vận tải mong quý cử tri đồng tình và chấp hành đúng quy định về tốc độ khi tham gia giao thông.
(Xem thêm…)
48 Kỳ họp 06 - Khóa X (Thường lệ giữa năm 2022) Cử tri Đào Nhất Trí, khu phố Phú Hòa, phường Hòa Lợi Phường Hòa Lợi, Thị xã Bến Cát
Cử tri Đào Nhất Trí, khu phố Phú Hòa, phường Hòa Lợi: phản ánh tuyến đường ĐT741 (đoạn ngã 3 Phú Hòa, phường Hòa Lợi) thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông. Kiến nghị ngành cấp trên xem xét lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại đoạn đường này.
(Xem thêm…)
Sở Giao thông Vận tải trả lời:

Ngày 17/6/2022, Sở Giao thông Vận tải phối hợp cùng với địa phương và các ngành chức năng kiểm tra hiện trường, thống nhất một số giải pháp tăng cường đảm bảo trật tự, an toàn giao thông tại một số giao lộ trên đường ĐT.741, trong đó, có ngã ba Phú Hòa. Trên cơ sở ý kiến thống nhất của các thành viên tham dự đoàn kiểm tra, Sở Giao thông Vận tải đã có Công văn đề nghị Công ty TNHH MTV Đầu tư Hạ tầng – VRG lắp đặt bổ sung trụ đèn tín hiệu trên đường vào Khu phố Phú Hòa vận hành đồng bộ với hệ thống đèn tín hiệu tại giao lộ; đồng thời điều chỉnh tăng thời gian pha đèn xanh trên đường ĐT.741 thêm 10 giây (hiện hữu là 19 giây) để giải phóng hết lưu lượng phương tiện dừng chờ tín hiệu đèn trên đường ĐT.741 để lưu thông qua giao lộ.

Sở sẽ báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh vào cuối năm 2022.
(Xem thêm…)
49 Kỳ họp 06 - Khóa X (Thường lệ giữa năm 2022) Cử tri Phạm Văn Lắc, khu phố An Lợi, phường Hòa Lợi Phường Hòa Lợi, Thị xã Bến Cát
Cử tri Phạm Văn Lắc, khu phố An Lợi, phường Hòa Lợi(*):  phản ánh tuyến đường ĐT741 (đoạn ranh khu phố An Lợi, phường Hòa Lợi - phường Chánh Phú Hòa) chưa lắp đặt hệ thống chiếu sáng, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông, dọc theo đường ĐT741 (trên địa bàn phường Hòa Lợi) chưa được lắp đặt hệ thống cống thoát nước dẫn đến nguy cơ ngập úng cục bộ khi mưa, bão. Đề nghị các ngành chức năng sớm xem xét giải quyết tình trạng trên.
(Xem thêm…)
Sở Giao thông Vận tải trả lời:

Hiện Công ty TNHH MTV Đầu tư Hạ tầng VRG đã trình Sở Kế hoạch Đầu tư thẩm định dự án Nâng cấp, mở rộng ĐT.741 tỉnh Bình Dương – phần bổ sung, trong đó, có xây dựng hệ thống thoát nước dọc tại những vị trí ngập nước và hệ thống chiếu sáng tại những vị trí chưa có hệ thống chiếu sáng. Ngày 26/5/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Công văn báo cáo UBND tỉnh việc đầu tư phần bổ sung đường ĐT.741 của Công ty TNHH một thành viên Đầu tư Hạ tầng VRG. Sau khi dự án được phê duyệt, chủ đầu tư dự án sẽ tiến hành thi công ngay các hạng mục bổ sung trên.

       Sở sẽ báo cáo kết quả về UBND tỉnh vào cuối năm 2022.
(Xem thêm…)
50 Kỳ họp 06 - Khóa X (Thường lệ giữa năm 2022) Cử tri Dương Văn Nghĩa, phường Chánh Phú Hòa Phường Chánh Phú Hòa, Thị xã Bến Cát
Cử tri Dương Văn Nghĩa, phường Chánh Phú Hòa: kiến nghị ngành chức năng quan tâm xem xét việc lắp đặt đèn tín hiệu đèn giao thông tại cua Paris (đoạn ranh giữa thị xã Bến Cát và huyện Bắc Tân Uyên) vì khu vực này tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.
(Xem thêm…)
Sở Giao thông Vận tải trả lời:

- Để tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông khu vực cua Pari, Sở GTVT đã phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra và đề nghị Chủ đầu tư thực hiện nhiều giải pháp kỹ thuật, đến nay, Công ty TNHH MTV Đầu tư hạ tầng VRG bố trí đầy đủ hệ thống vạch sơn đường, biển báo, sơn gồ giảm tốc và bố trí hệ thống đèn chiếu sáng.

- Việc lắp đặt đèn tín hiệu giao thông chỉ được lắp đặt tại các giao lộ, không thể lắp đặt trên đường cong, đường thẳng. Qua kiến nghị của Quý cử tri, Sở GTVT sẽ phối hợp với các đơn vị có liên quan khảo sát, thực hiện các giải pháp tăng cường an toàn giao thông tại khu vực này trong tháng 8/2022 và sẽ báo cáo kết quả về UBND tỉnh vào cuối năm 2022.
(Xem thêm…)